Käytät vanhentunutta selainta. Käytä tuettua versiota saadaksesi parhaan mahdollisen MSN-kokemuksen.

Suomen talousnäkymät muuttuivat viikossa selvästi: ”Hallituksen todellinen testi tulee vasta lähiviikkoina ja kuukausina”

Uusi Suomi – logo Uusi Suomi 15.3.2020 Katja Incoronato
Vesa Vihriälä. © Toimittanut Uusi Suomi Vesa Vihriälä.

Vesa Vihriälä sanoo suoraan, että kukaan ei pysty luotettavasti ennustamaan talouden lähikuukausien kehitystä.

Talousvaikuttaja, ekonomisti ja työelämäprofessori Vesa Vihriälä arvioi niin Euroopan kuin Suomenkin talousnäkymien muuttuneen yhden viikon aikana selvästi.

”Ihmisten välistä kanssakäymistä rajoittavat toimet ovat nopeasti laajentuneet ja jyrkentyneet ja rahoitusmarkkinoiden reaktiot ovat osin olleet paniikinomaisia. Negatiivinen kierre on saanut lisää sytykettä, pessimismi ja epävarmuus ovat lisääntyneet. Keskuspankkien toimet ja budjettiautomatiikka eivät enää riitä kierteen nopeaan pysäyttämiseen”, hän varoittaa blogissaan.

Italian lisäksi Espanja, Itävalta ja Ranska ovat ryhtyneet rajoittamaan ihmisten liikkumista sekä sulkemaan kauppoja ja ravintoloita. Useat maat ovat kieltäneet ulkomaalaisten maahan tulon kokonaan.

Lue Italian tilanteesta tarkemmin:

Vihriälän mukaan tämä tarkoittaa palvelusektorin toimeliaisuuden romahtamista isossa osassa Eurooppaa.

”Kun tällaiset palvelut edustavat yli puolta kansantalouksien kokonaistuotannosta, välittömät vaikutukset yritysten ja myös työntekijöiden tuloihin ovat suuria. Jos esimerkiksi tuotanto puolittuisi yksityisessä palvelusektorissa kolmeksi kuukaudeksi mutta palautuisi sen jälkeen, koko vuoden bkt supistuisi yksin tämän vuoksi enemmän kuin EU-alueella finanssikriisivuonna 2009. Eivätkä ongelmat tietenkään rajoitu palveluihin. Sairauspoissaolot ja tarjontaketjujen häiriöt vähentävät toimeliaisuutta myös teollisuudessa ja rakentamisessa”, hän kommentoi.

Tulonmuodostuksen heikentyminen johtaa lisäksi yrityksissä maksuvaikeuksiin. Pankkien asiakkaiden heikentynyt kyky hoitaa lainojaan, lisäluoton tarve ja samanaikaisesti heikentyvä luottokelpoisuus luovat uhan likviditeettikonkurssien rajusta kasvusta. Myös tulojaan menettävien kotitalouksien rahankäyttö vähenee.

Vihriälä sanoo suoraan, että kukaan ei pysty luotettavasti ennustamaan talouden lähikuukausien kehitystä.

”Emme ole aiemmin kokeneet nyt käsillä olevan kaltaista ihmisten kanssakäymisen rajoittumisen aiheuttamaa sokkia palveluiden dominoimassa, urbaanissa ja globaalisti integroituneessa maailmassa. Taantuma on joka tapauksessa tulossa. Epäselvyys koskee sen syvyyttä ja kestoa.”

Vihriälä muistuttaa ongelman olevan akuutein euroalueen kolmanneksi suurimmassa taloudessa Italiassa ja muissa jo ennestään korkeasti velkaantuneissa maissa.

Lue seuraavaksi:

Suomessa hän nostaa esiin etenkin tukitoimet yrityksille, joiden tulovirta heikkenee.

”Tarvitaan mitä ilmeisemmin myös toimia, joissa valtio ottaa kantaakseen yritystoiminnassa ja kansalaisille syntyviä tappioita.”

Suomen hallitus on Vihriälän mielestä toiminut toistaiseksi harkitsevaisesti sekä itse epidemian hillinnässä että kriisin edellyttämien talouspolitiikan toimien valmistelussa.

”Todellinen testi tulee kuitenkin vasta lähiviikkoina ja kuukausina, kun pitää pystyä päättämään konkreettisista talouspolitiikan toimista sekä kriisinhallinnan että kriisin myötä yhä tähdellisemmiksi muuttuneiden rakenteellisten uudistusten osalta.”

Lue myös:

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla varoitti tällä viikolla eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle tänään antamassaan lausunnossa, että negatiivinen skenaario koronaviruksen vaikutuksista Suomen talouteen alkaa näyttää ”varsin todennäköiseltä”.

Lue lisää:

Mainoksista
Mainoksista

Lisää lähteestä Uusi Suomi

image beaconimage beaconimage beacon