Käytät vanhentunutta selainta. Käytä tuettua versiota saadaksesi parhaan mahdollisen MSN-kokemuksen.

Ryöpytys kokoomuksesta: Hallitukselta ”kylmä valinta” eduskunnassa – ”Märkä rätti tapahtuma-alalle”

Uusi Suomi – logo Uusi Suomi 16.9.2021 Minna Karkkola
Sosiaali- ja terveysvaliokunta. Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho toimii eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana. © Toimittanut Uusi Suomi Sosiaali- ja terveysvaliokunta. Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho toimii eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana.

Kokoomuslaiset kritisoivat hallitusta kovin sanoin turvavälipykälälinjauksesta, joka meni valiokunnassa läpi hallituspuolueiden enemmistöllä.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoo, että muuttuva epidemiatilanne ei mahdollista kohutun tartuntatautilain pykälän kumoamista.

Pykälästä 58 d ehdotetaan poistettavaksi lähikontaktin tarkka määritelmä sekä soveltamisen kriteerinä oleva ilmaantuvuusluku. Lähikontaktilla tarkoitetaan alle kahden metrin etäisyyttä yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toiseen henkilöön.

Valiokunta ehdottaa, että säännöstä muutetaan siten, että viranomaispäätös kohdistuu lähikontaktin välttämisen sijaan lähikontaktin aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisyyn.

”Valiokunta toteaa, että jos säännös poistettaisiin kokonaan, viranomaisten käyttöön jäisi ainoastaan joko 58 g pykälän tarkoittama tilojen sulkeminen taikka 58 pykälän tarkoittama tilojen sulkeminen tai tilaisuuksien kieltäminen silloin, kun näiden pykälien soveltamisen edellytykset täyttyvät. Nämä säännökset eivät kuitenkaan kata kaikkia tilanteita ja tiloja, joissa epidemian pahentuessa tai uusien muuntautuneiden viruskantojen aiheuttaman terveysriskin vuoksi voisi olla tarpeen ottaa rajoitustoimenpiteitä käyttöön”, valiokunta toteaa tiedotteessaan.

Ehdotettu ilmaantuvuuskriteerin poistaminen on valiokunnan näkemyksen mukaan perusteltua. Valiokunta pitää muuttuneessa tautitilanteessa parempana, että päätöksenteon välttämättömyyttä arvioidaan merkittävien tartuntaryppäiden muodostumisen perusteella. Valiokunta korostaa, että terveydenhuollon kantokyvyn ja voimavarojen riittävyyden vaarantuminen on olennaista tautiryppäiden merkittävyyden ja rajoitusten tarpeellisuuden arvioinnissa.

Kokoomuslaiset kritisoivat kovin sanoin

Oppositioedustajat kokoomuksesta ja perussuomalaisista jättivät mietintöön vastalauseen. Heidän mukaansa kohupykälä olisi pitänyt poistaa kokonaan. Näin on katsonut aiemmin myös esimerkiksi Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Kokoomusjäsenet Mia Laiho, Pia Kauma ja Terhi Koulumies pettyivät siihen, ”miten hallituspuolueiden edustajat käänsivät enemmistöllään selkänsä kulttuuri- ja tapahtuma-alalle kauniista ja ymmärtävistä puheistaan huolimatta”. Valiokunnassa hallituspuolueiden edustajilla on enemmistö.

”Kokoomus sai lakialoitteelleen 58 d pykälän kumoamisesta tukea jopa eduskunnan sivistysvaliokunnalta ja perustuslakivaliokunnasta sekä asiantuntijoiden kuulemisista ja asiantuntijalausunnoista. Pääosa asiantuntijoista oli erittäin kriittisiä hallituksen esitykselle, joka vaikeuttaa lain tulkintaa ja soveltamista. Siksi hallituspuolueilta oli kylmä valinta ohittaa nämä näkemykset”, kokoomuskolmikko sanoo tiedotteessa.

Perustuslakivaliokunnan mukaan eduskunnassa olisi syytä tarkastella tartuntatautilain pykälän 58 d kumoamista nykyisessä pandemiatilanteessa. Sivistysvaliokunta puolestaan katsoi viime viikolla, että mahdollisuutta kumota tartuntatautilain 58 d § on harkittava. Kokoomusedustajien mielestä hallituksen esitys lisää yritysten ja eri toimijoiden epävarmuutta.

Myös valiokunnan varajäsen Sari Sarkomaa (kok) katsoo Twitterissä, että kyseessä on ”märkä rätti kulttuuri ja tapahtuma-alan kasvoille".

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho näkee hallituksen esityksessä riskin, että eri alueilla sekä kuntien että aluehallintovirastojen tulkinnat ja päätökset poikkeavat toisistaan ja siksi eri toimijoiden yhdenvertaisuus vaarantuu.

”Lakiesityksessä ei ole myöskään huomioitu riittävällä tavalla rokotuskattavuuden nousua ja epidemian riskien pienentymistä”, Laiho toteaa.

”Hallituksen tulee huolehtia myös taloudellisten menetysten korvauksista esimerkiksi Kustannustustuki 5:n avulla. Lisäksi koronapassin käyttöönottoa alan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi tulee kiirehtiä”, sanoo puolestaan Kauma.

Mainoksista
Mainoksista

Lisää lähteestä Uusi Suomi

image beaconimage beaconimage beacon