אתה משתמש בגרסה ישנה יותר של הדפדפן. לחווית MSN הטובה ביותר, השתמש ב-גרסה נתמכת.

המקרה המיוחד של טסלה — והדו"חות הכספיים שמפספסים את עידן הקריפטו

סמל של TheMarker TheMarker 22/07/2021 דן וייס
צילום: Robyn Beck / Pool AFP / AP © סופק על ידי TheMarker צילום: Robyn Beck / Pool AFP / AP

מייסד ומנכ"ל טסלה, אילון מאסק, הוא מעריץ קריפטו ענקי. ציוצים שלו לעתים קרובות גורמים לעליות בשוקי המטבעות הווירטואליים בעולם.

טסלה היא אחת החברות הבודדות שמחזיקות בביטקוין בהיקף משמעותי. ברבעון הראשון של 2021 השקיעה טסלה כ–1.5 מיליארד דולר בביטקוין והתחילה לקבלו כתשלום עבור מכוניות חדשות בחלק מאזורי המכירה. טסלה מדווחת על החזקות ועסקות בביטקוין בדו"חות הכספיים.

צילום: HANNIBAL HANSCHKE/רויטרס © סופק על ידי TheMarker צילום: HANNIBAL HANSCHKE/רויטרס

האם ביטקוין הוא מטבע ויש לדווח עליו כעל מזומנים או שווה ערך למזומנים? האם הוא נייר ערך? אולי נכס אחר? בשאלה זו עוסקות חברות רבות השוקלות לרכוש ביטקוין או לקבלו מלקוחות בתמורה למוצרים או שירותים.

עולם הקריפטו נוסד מתוך אידיאולוגיה אנטי־רגולטורית ברורה. רגולטורים פיננסיים בעולם מתקשים להתמודד עם מטבעות וירטואליים, שפעילות בהם אינה תואמת מסגרות משפטיות מקובלות, כמו חוקים פיננסיים, הגנה על הפרטיות או הרגולציה המתהווה על אירועי סייבר. בתנאים אלה, הרגולטורים מנסים להבין איך להחיל את סמכויותיהם, והשחקנים בשוק מנסים להבין כיצד לנהוג. הרגולטור החשבונאי נאלץ לפעול ולקבוע כללי דיווח חשבונאיים לגבי החזקות ועסקות בביטקוין.

לא מזומן ולא נייר ערך

נתמקד בכללים החלים בישראל. ביוני 2019, בתגובה לבקשת מועצת התקנים הבינלאומית לחשבונאות (IASB), ועדת הפרשנויות של IFRS פירסמה החלטה כיצד להחיל תקני IFRS קיימים על החזקות במטבעות וירטואליים. הוועדה ציינה כי קיים מגוון של נכסי קריפטו. כלל הדיווח חל רק על תת־קבוצה המכונה "מטבעות קריפטוגרפיים", שיש להם שלושה מאפיינים: הראשון — מטבע וירטואלי שנרשם על ספר חשבונות מבוזר המשתמש בקריפטוגרפיה לצורך אבטחה; השני — המטבע הווירטואלי לא הונפק על ידי מדינה, רשות שיפוט או גורם אחר; השלישי — המטבע הווירטואלי אינו מבוסס על חוזה בין המחזיק לצד אחר.

לגבי תת־קבוצה זו, נקבע כי מטבע וירטואלי, כמו ביטקוין, אינו מזומן, אינו שווה מזומן, ואף אינו נייר ערך. מטבע וירטואלי עומד בהגדרת נכס בלתי־מוחשי על פי IAS 38 — תקן העוסק בנכסים בלתי־מוחשיים. הסיבה היא כי מטבע וירטואלי יכול להיות מופרד מהמחזיק בו ולהימכר או להיות מועבר בנפרד, אך הוא אינו נכס כספי, מפני שאינו מעניק למחזיק בו זכות לקבל מספר קבוע של יחידות מטבע. הוועדה הגיעה למסקנה כי יש לדווח על החזקה במטבעות וירטואליים על פי IAS 38, אלא אם הם מוחזקים למכירה במהלך העסקים הרגיל, ובמקרה זה הכלל הרלוונטי הוא דיווח על מלאי (IAS 2).

צילום: ALESSANDRO BIANCHI/ REUTERS © סופק על ידי TheMarker צילום: ALESSANDRO BIANCHI/ REUTERS

בהתאם לכך, ירידה בשווי ההוגן של מטבע וירטואלי מתחת לעלות הרכישה תחייב את המחזיק להכיר לדווח על ירידת ערך (אימפרמנט). מאידך, מטבע וירטואלי יוצג בדו"חות לפי עלות הרכישה אם תהיה עלייה בשווי ההוגן אחרי מועד הרכישה, ולא יבוצעו שינויים כלפי מעלה בגין עליות מחיר בשוק עד למכירה. הכרה בירידת ערך עשויה להשפיע לרעה על רווחיות של חברות המחזיקות ביטקוין לטווח הארוך בתקופות שבהן מתרחשות ירידות ערך כאלה, גם אם ערכי השוק הכוללים של נכסים אלה עולים.

הרווחים שבילבלו את המשקיעים

נחזור לטסלה, המדווחת לפי כללי חשבונאות אמריקאיים. בשלושת החודשים שהסתיימו ב–31 במארס, טסלה רכשה ביטקוין או קיבלה ביטקוין תמורת מכירת מכוניות בהיקף של כ–1.5 מיליארד דולר. ברבעון זה רשמה טסלה רווחים של 128 מיליון דולר על מכירות של ביטקוין. רווחים אלה שיקפו תשואה של יותר מ–80% על השקעתה בביטקוין, שמומשה לאחר כ–11 שבועות. במקביל, טסלה דיווחה על הפסדים של כ–27 מיליון דולר כתוצאה מירידה בערך הביטקוין המוחזק בחברה. נכון לסוף מארס, השווי המדווח של ביטקוין שהחזיקה טסלה היה 1.3 מיליארד דולר, כשההתייחסות החשבונאית האמריקאית לביטקוין היא כאל נכס בלתי־מוחשי, באופן דומה לגישת IFRS.

נוסף על כך, מעל ומעבר לנדרש על פי IFRS, טסלה מגלה כי שווי השוק ההוגן של הביטקוין שהוחזק בסוף הרבעון היה 2.5 מיליארד דולר. מידע זה חשוב לטובת משקיעים המתעניינים בשווי הכלכלי. זהו מקרה מיוחד שבו חברה מדווחת על שווי הנכס לפי עלות וגם לפי שווי הוגן.

כתוצאה מרווחי מכירת הביטקוין, טסלה הרוויחה ברבעון הראשון של 2021 יותר משציפו האנליסטים בוול סטריט. הרווח הגבוה יצר בלבול מסוים אצל המשקיעים. חלק מהאנליסטים העלו חשש לאיכות הרווחים של טסלה, וטענו כי הרווח בחברה זו צריך להיגרם מעסקי מכוניות, ולא מרווחים חד־פעמיים ממכירת ביטקוין. בינתיים, הגלגל מתהפך וטסלה עלולה לדווח על הפסדים מהחזקת ביטקוין בדו"חות הרבעון השני, עקב ירידה במחירי הביטקוין שחלו ביוני.

צילום: DADO RUVIC / REUTERS © סופק על ידי TheMarker צילום: DADO RUVIC / REUTERS

הדיווח האולטימטיבי — כמו בטסלה

גישת ה–IFRS סופגת ביקורת כבדה בחברות הציבוריות. ראשית, החברות אינן מסכימות עם הרגולטור החשבונאי בזיהוי ביטקוין כנכס בלתי־מוחשי. הן טוענות כי אם ביטקוין הוא נכס בלתי־מוחשי, הוא אמור להיות חלק מליבת עסקיהן ולייצר ערך לאורך זמן. ברור כי פטנטים נמצאים בליבת עסקיהן של החברות פייזר, מרק, מיקרוסופט ואפל, ומותג שהוא סימן רשום נמצא בליבת עסקיה של קוקה קולה. בטסלה טוענים כי ליבת עסקיה היא ייצור ומכירה של מכוניות, והיא אינה מנהלת פלטפורמות סחר במטבעות וירטואליים ואף אינה עוסקת בכרייתם. האם החזקת ביטקוין נמצאת בליבת עסקיה של טסלה?

יותר מכך, הכרה בהפסד מירידות ערך של ביטקוין שטרם מומש, והימנעות מהכרה ברווחים מעליית ערך של ביטקוין שטרם מומש, עומדות בסתירה למגמת הדיווח לפי שווי הוגן של נכסים סחירים. גישה זו צפויה להקשות על ניתוח הדו"חות הכספיים של חברות המחזיקות מטבעות וירטואליים. חברות עלולות להימנע מעסקות בביטקוין בגלל כלל IFRS ולא מסיבה כלכלית.

חברות ציבוריות רבות שואפות לדווח במאזן על שווי החזקותיהן במטבעות וירטואליים לפי שווי שוק. ציטוטים לקביעת שווי הוגן של המטבעות הווירטואליים העיקריים קיימים בשפע. קיימות פלטפורמות מסחר בביטקוין, וחלקן פועלות 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. לכן, ניתן לדווח בדו"חות כספיים על רווחים או הפסדים מעסקות בביטקוין, כמו שנעשה לגבי ניירות ערך סחירים אחרים, להבדיל מנכסים בלתי־מוחשיים.

דיווח בגישת שווי הוגן יציג את הערך הכלכלי של עסקות פיננסיות בביטקוין ויתרום להבנת המשקיעים את מצב החברות הבוחרות לפעול במטבעות וירטואליים. בינתיים, גם אם הרגולציה בישראל לא מחייבת זאת, החברות יכולות לדווח באופן וולונטרי גם על השווי ההוגן של אחזקותיהן בביטקוין, בדיוק כמו טסלה.

פרופ' וייס הוא רואה חשבון וראש מכון קסירר למחקר בחשבונאות בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב

עוד מ-TheMarker

image beaconimage beaconimage beacon