אתה משתמש בגרסה ישנה יותר של הדפדפן. לחווית MSN הטובה ביותר, השתמש ב-גרסה נתמכת.

נדחתה העתירה של השר לשעבר דודי אמסלם נגד הנציב והיועמ"ש

סמל של כלכליסט כלכליסט 16/06/2021 צבי זרחיה
© אבי מועלם

ג"ץ דחה בצהריים את עתירתו של השר לשעבר דודי אמסלם נגד הנציב והיועץ המשפטי לממשלה שמנעו בתקופת הבחירות הקמת ועדת איתור למנהל רשות החברות הממשלתיות. בג"ץ קבע כי העתירה נדחית בלא צו הוצאות.

שופטי בג"ץ ניל הנדל, יצחק עמית ואלכס שטיין קבעו, כי "לאחר עיון בעתירה ובנספחיה בתגובת המשיבים ובתשובת העותר לתגובת המשבים הגעתי למסקנה כי דין העתירה להידחות על הסף בשל היעדר עילה מבוררת להתערבות בהחלטתו של הנציב.

"החלטת הנציב לפיה יש להקפיא לעת הזו את עבודתה של ועדת האיתור התקבלה על סמך החלטת "ועדת החריגים" אשר בחנה את בקשתו של אמסלם על שלל נימוקיה, שיקולים שנשקלו במסגרת החלטת ועדת החריגים התבססו על הנחיית היועץ המשפטעי לממשלה. הנחייה כאמור מבוססת על עקרונות שהותוו בספיקתו של בית המשפט".

בג"ץ קבע עוד כי הנחיית היועץ המשפטי מכילה את אמות המידה לאיזון בין השיקולים השונים. עוד נקבע בהחלטת היועמ"ש כי ניתן לאשר בהחלטה מנומקת מינויים למשרות בכירות בשירות המדינה במקרים הבאים: חיוניות המשרה, אופי המשרה והשלב שבו מצוי הליך האיתור.

על פי השופטים, "שיקולים אלו הובילו את הנציב לכדי הכרעה חד משמעית כי איוש משרת מנהל רשות החברות הממשלתיות איננו מן המקרים החריגים שבהם ראוי לאפשר את המשך הליך המינוי. החלטה זו נומקה באריכות וכדבעי ולא נפגמה בשום פגם הקורא להתערבותנו. החלטת הנציב עולה בקנה אחד עם ההלכה שקבעה כי ככלל יש להימנע מאיוש תפקידים ציבוריים במהלך תקופת בחירות וזאת, גם במקרים שבהם ועדת האיתור הוקמה עובר לתקופת הבחירות".

עוד קבעו כי "באשר לטענות העותר בנוגע להתנהלות המשיבים – טענות אלה נטענו בעלמה וללא ביסוס קונקרטי והעותר ממילא לא הצליח להראות כי התנהלות המשיבים בענייננו מעלה חשש לקיומם של מניעים זרים והטעיה, כטענתו. חזקת התקינות עומדת לזכות המשיבים".

עוד מכלכליסט

image beaconimage beaconimage beacon