Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Dette er de verste ulykkesveiene

ABC Nyheter-logo ABC Nyheter 10.06.2018 Frank Williksen - Broom.no
text: E6 går fra nord til sør i Norge, dette er også en vei som er svært ulykkesutsatt. Foto: Scanpix. © Leveres av ABC Nyheter E6 går fra nord til sør i Norge, dette er også en vei som er svært ulykkesutsatt. Foto: Scanpix.

De er lange, standarden er svært variabel.

To av de lengste hovedveiene her i landet er også de klart mest ulykkesutsatte - og de to veiene som krever flest liv: E6 og E39.

Dette viser statistikk fra Statens vegvesen for perioden 2012 - 2016.

I denne perioden ble 55 personer drept i trafikken på E6, og 46 personer på E39. På E16 omkom i samme periode 23 personer, på E134 krevde trafikkulykker 11 liv og på E18 var tallet 10.

Stygge frontkollisjoner

Det er flere felles trekk som går igjen på de mest ulykkesutsatte veistrekningene. Ofte er dette veier uten midtrekkverk eller siderekkverk, med eller uten gul midtstripe. Liten eller manglende veiskulder er en gjenganger mange steder.

Eksperter anslo for få år siden at faktorer knyttet til vei eller veimiljø er medvirkende årsak i nesten hver tredje dødsulykke.

Mange av de utsatte veistrekningene er planlagt oppgradert, eller er under utbedring. Det siste gjelder for eksempel ulykkesstrekningen på E39 mellom Kristiansand og Stavanger, en strekning der det har vært mange stygge frontkollisjoner.

Mange lager farlige situasjoner - uten å vite det selv

Mindre risikable traséer

Også på E6 er omfattende arbeider i gang for å heve veistandarden på flere strekninger. Dette gjelder for eksempel i Sør-Trøndelag, fra Berkåk mot Trondheim, og flere strekninger i Nord-Norge. Også på flere av de andre mest ulykkesutsatte strekningene er viktige tiltak underveis.

Den meget dårlige strekningen på E18 mellom Tvedestrand og Arendal åpner som firefelts motorvei neste år. Det samme gjelder E18-strekningen fra Rugtveit til Dørdal i Telemark.

Om drøyt et år forsvinner også en av de dårligste bitene av E134 i Telemark, fra Hjartdal til Seljord.

Noen steder bygges eksisterende vei ut fra to til fire felt, etappevis også i nye og mindre risikable traséer.

Andre steder ligger ikke tiltrengt "ny" vei inne i noen planer, selv om både lokale veimyndigheter, beboere og politiet mener at de burde gjort det.

Nå kommer bedring

E18 var tidligere en versting-vei ulykkesmessig, ikke minst strekningene gjennom Vestfold og Telemark. Bare i Nordre Vestfold var dødsulykkene hyppige før veien ble utbygd til firefelts motorvei, spesielt i sommertrafikken var det ille.

Nå er det påbudt i alle nye biler

Etter at firefelts-veien kom, har det det nesten ikke vært dødsulykker på disse strekningene. Det samme gjelder i høy grad etter at E6 gjennom Østfold ble 4-felts motorvei. Stygge ulykkestall ble borte bokstavelig talt over natten.

Nå bygges E18 ut videre sørover, og dette vil utvilsomt føre til ytterligere forbedringer. Allerede neste år åpnes firefelts vei mellom Rugtveit og Dørdal i Telemark, og mellom Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder. Dette er strekninger som i dag har svært dårlig standard sikkerhetsmessig.

Også den mye ulykkesutsatte E39 står foran betydelige forbedringer, og nye strekninger med firefelts vei er under arbeid fra Kristiansand mot Jæren.

Ekspert: Slik kunne vi unngått mange tragiske ulykker

Nå blir det dyrere å kjøre for fort

(Artikkelen er først publisert på Broom)

Prøv vår valutakalkulator 

Har du fått med deg denne? 

NESTE
NESTE

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra ABC Nyheter

image beaconimage beaconimage beacon