Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

– Nei, dette er ikke akkurat noen taxi-holdeplass

ABC Nyheter-logo ABC Nyheter 02.05.2021 Frank Williksen - Broom.no
– Nei, dette er absolutt ikke greit, fastslår Steinar Myhr, avdelingsleder i Trondheim parkering. Foto: Trondheim parkering © Leveres av ABC Nyheter

– Nei, dette er absolutt ikke greit, fastslår Steinar Myhr, avdelingsleder i Trondheim parkering. Foto: Trondheim parkering

Men dessverre er det ikke helt uvanlig i Trondheim.

– Dette er et skrekkeksempel. Det er selvfølgelig ikke lov å stoppe midt i et fotgjengerfelt for å ta på nye kunder. Samtidig sperrer taxien også sykkelfeltet. Dette er typisk et gebyr på 900 kroner, sier Steinar Myhr, avdelingsleder i Trondheim parkering i en kommentar til bildet av taxien som står midt i fotgjengerfeltet.

– Dessverre har vi enkelte slike eksempler, og problematisk parkering knyttet til varelevering i sentrum er også en beklagelig gjenganger, sier han, men legger til at i Trondheim har privatbilistene blitt flinke til å holde seg unna toppgebyret på 900 kroner de siste årene.

– Verstingene finnes hovedsakelig i næringsvirksomhet som taxi og varetransport, mens privatbilister tar sitt monn igjen på de lavere gebyrsatsene, som for eksempel ved å ha stått lenger enn det er betalt for, forteller han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

11844660 © Leveres av ABC Nyheter 11844660

Slik parkering blir det fort trafikkproblemer av. Foto: Trondheim parkering

Dyrest å «stjele» HC-plass

Innføringen av ny parkeringsforskrift 1. januar 2017 ga en kjærkommen opprydding i noe som tidvis fortonte seg direkte kaotisk. Med de nye forskriftene må alle benytte de samme bøtesatsene på henholdsvis 300, 600 eller 900 kroner.

Den høyeste satsen gjelder ved brudd på veitrafikkloven, som for eksempel parkering på fortau, i eller for nært fotgjengerfelt eller veikryss og lignende. Den høyeste satsen gjelder også ved parkering på HC-plass reservert for bevegelseshemmede, noe det stadig syndes mye mot.

OBS! Her bør du lese det som står med liten skrift

Mindre rom for «cowboy-selskaper»

En viktig forandring som kom med den nye forskriften, var at det nå blir stilt langt strengere krav til alle som vil drive parkeringsvirksomhet. Disse skal nå være registrert i Statens vegvesens register, og de som skal jobbe ute, må tilfredsstille strenge krav til både uniformering og måten jobben utøves på.

Handlingsrommet for «cowboy-selskaper» har dermed blitt vesentlig mindre. Til det siste hører også den viktige begrensningen i at kontrollsanksjon ikke kan ilegges før tidligst 5 minutter etter at betalt parkeringsperiode har utløpt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

11844673 © Leveres av ABC Nyheter 11844673

Varetransport er blant verstingene på parkeringssynder i Trondheim. Foto: Trondheim parkering

Arealkampen

I Trondheim har parkeringsselskapet vært proaktivt overfor næringslivet. Parkering i sentrum av byen kan være en krevende øvelse, og en kilde til irritasjon for både yrkessjåfører i person- og varetransport – og for trafikkbetjentene, som har som overordnet mål å bidra til at trafikken flyter uhindret gjennom trange bygater.

– I Trondheim parkering opprettet vi en forebyggende gruppe i 2012, og vi har hatt mange møter med både taxi- og varetransportnæring. Dette har ført til at forholdene har bedret seg for yrkesmessig transport, blant annet gjennom etablering av flere lastesoneplasser. Ideelt er det nok ikke, men i en stor by er arealkampen en kontinuerlig prosess.

Vi legger vekt på å være fleksible og løsningsorienterte, men de groveste tilfellene blir gebyr øyeblikkelig, og da er beskjeden klar: Flytt bilen umiddelbart, eller bli tauet, fastslår Steinar Myhr overfor Broom.

Her mente bileieren det var greit å parkere

Sliter litt med enkelte

– Hvordan tror dere tilstanden ser ut fremover?

– Som nevnt har privatbilistene blitt flinkere til å holde seg unna de verste og dyreste feilparkeringene, selv om de ennå har mye å gå på når det gjelder de litt rimeligere alternativene.

– En annen sak er at frislippet av taxi-virksomhet allerede ser ut til å ha uheldige konsekvenser. Vi ser tydelige tegn til at dette har ført til at villigheten til å ta sjanser øker – også når det gjelder ulovlig parkering. Vi må bare medgi at vi her sliter litt med enkeltstående sjåfører. Det er noe helt annet med de store aktørene. De stiller tydelige krav til sine sjåfører i forhold til å etterleve lover og regler, sier Steinar Myhr i Trondheim parkering til slutt.

Nå er det parkering vi klager mest på

Denne saken ble først publisert på Broom.no.

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra ABC Nyheter

image beaconimage beaconimage beacon