Hvor mange nye tilfeller av brystkreft ble diagnostisert på verdensbasis i 2018?

1 / 20 spørsmål 3 786 456 1 657 864 2 088 849 900 342