Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Åpen tilgang til forskning er helt avgjørende

VG-logo VG 22.07.2021
KRITISK: – Når Erna Solbergs regjering ikke bare har fjernet tilgangen til verdens beste medisinske tidsskrifter, men i Stortinget også har sagt nei til åpenhet om de økonomiske bindingene mellom legemiddelindustrien og helsepersonell, burde kanskje Asheim i sin overskrift heller brukt uttrykket «blind tillit», skriver innleggsforfatteren. © Foto: Fredrik Solstad KRITISK: – Når Erna Solbergs regjering ikke bare har fjernet tilgangen til verdens beste medisinske tidsskrifter, men i Stortinget også har sagt nei til åpenhet om de økonomiske bindingene mellom legemiddelindustrien og helsepersonell, burde kanskje Asheim i sin overskrift heller brukt uttrykket «blind tillit», skriver innleggsforfatteren.

Åpen tilgang til forskning er helt avgjørende

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), skriver i sin artikkel: «Tilliten til forskningen er helt avgjørende» at for å løse store og små problemer både i Norge og internasjonalt er vi avhengige av forskning. Og at like viktig som forskningen i seg selv, er befolkningens tillit til den.

Publisert: 22.07.21 kl. 11:37

SVEIN RESELAND, ingeniør

Dersom vi skal ha tillit til forskningen bør befolkningen, som et minstekrav, ha åpen tilgang til data, mulige interessekonflikter og så videre. Når Erna Solbergs regjering ikke bare har fjernet tilgangen til verdens beste medisinske tidsskrifter, men i Stortinget også har sagt nei til åpenhet om de økonomiske bindingene mellom legemiddelindustrien og helsepersonell, burde kanskje Asheim i sin overskrift heller brukt uttrykket «blind tillit».

For å sitere den den kjente forskeren Bernard Fisher: «Vi stoler på Gud, alle andre må kunne fremlegge bevis» (In God we trust. All others must have data).

Svein Reseland © FOTO: Privat Svein Reseland

Sjefredaktør Are Brean skriver i Tidsskriftet 28.6.2021 at helseforetakene har et lovpålagt ansvar for klinisk forskning som mange har tatt lett på. Han viser blant annet til initiativet TranspariMED, som har gjennomgått registreringen i EudraCT for en rekke europeiske land. For Norges del har det skjedd i samarbeid med Stiftelsen Dam. Rapportering av resultater fra kliniske studier var klart lavere i Norge enn i noe annet land. Bare 6 av 204 resultater finnes tilgjengelige i registeret.

Han skriver videre at det er godt dokumentert at industrisponsede legemiddelstudier i større grad oppviser fordelaktige resultater enn studier med ikke-kommersiell sponsor. Det er et problem når det viser seg at resultatene fra 68 % av europeiske kliniske studier sponset av legemiddelfirmaer ble rapportert, mens bare 11 % av studiene med ikke-kommersiell sponsor ble det.

Redaktøren i BMJ, Fiona Godlee, skriver i artikkelen: «Mer markedsføring enn vitenskap» (More marketing than science) blant annet at «Studier etter markedsføring er avgjørende for vår forståelse av hvor trygge og effektive nye legemidler er i den virkelige verden».

Science skriver i lederartikkelen: Hvorfor statistikk? (Why Statistics?) blant annet at «Statistikk er vitenskapen om å lære av data, og å måle, kontrollere og kommunisere usikkerhet; og dermed sørge for den navigering som er livsviktig for å kunne overvåke kursen på vitenskapelige og samfunnsmessige fremskritt».

Når de retningslinjer, som danner grunnlaget for blant annet forskrivninger av legemidler innen helsevesenet, ofte er bias, vil dette resultere i alvorlige eller fatale skader, idet de beslutningene som fattes ofte ikke tar høyde for usikkerheten i den virkelige verden.

For å sitere tidsskriftet Stat & Styring (04/2017), som i ingressen i artikkelen «Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert» stiller spørsmålene: Hvem har det verst når noe går galt i en offentlig virksomhet? Er det lederne, medarbeiderne eller brukerne?

Disse spørsmålene burde stå i sentrum når man skal vurdere om en ny tillitsbasert styring skal innføres i Norge. Men det gjør de ikke.

Publisert: 22.07.21 kl. 11:37

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra VG

image beaconimage beaconimage beacon