Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Redd Barna om tiltakene i Østfold: - Bekymret for sårbare barn

VG-logo VG 09.08.2020 Frank Haugsbø, Anne Stine Sæther
BEKYMRET: Monica Sydgård er leder for Norgesprogrammet i Redd Barna. Hun mener barna igjen må betale prisen for at voksne har vært uforsiktige. © Foto: Redd Barna. BEKYMRET: Monica Sydgård er leder for Norgesprogrammet i Redd Barna. Hun mener barna igjen må betale prisen for at voksne har vært uforsiktige.

Redd Barna om tiltakene i Østfold: - Bekymret for sårbare barn

Redd Barna er bekymret for at stengingen av barnehager og SFO i Indre Østfold kan ramme barn i sårbare situasjoner.

Publisert: 09.08.20 kl. 19:08 Oppdatert: 09.08.20 kl. 21:27

– Vi er kritiske til at de yngste igjen skal betale prisen for at voksne har vært uforsiktige, sier Monica Sydgård, leder for Redd Barnas arbeid blant barn og unge i Norge.

På en pressekonferanse søndag ettermiddag fortalte smittevernoverlege Jan Børre Johansen i Indre Østfold at kommunen har hatt 59 nye smittetilfeller i kommunen siden onsdag.

– Vi har en ukontrollerbar situasjon, sa kommuneoverlegen.

Kommunen innfører nå en rekke strenge tiltak for å få kontroll over smittespredningen. Blant tiltakene er stenging av alle barnehager og skolefritidsordninger i kommunen hele kommende uke.

– Å stenge ned barnehager og skolefritidsordninger står i kontrast til føringene fra sentralt hold om at barn og unge skal skånes i størst mulig grad, og at de strengeste smitteverntiltakene skal rettes mot voksne. Det som skjer bekymrer oss, sier hun.

Sydgård sier at de siste månedene har vært en svært krevende tid for barn og unge i sårbare situasjoner.

– Mange barn i Norge utsettes for vold og overgrep og omsorgssvikt. Etter en lang nedstenging av skoler og barnehager, og så en lang sommerferie, er det svært viktig at barna får komme tilbake til frisonene sine. Derfor blir vi bekymret over det som skjer i Indre Østfold.

Sydgård sier at hun håper at stenging av tilbud til de yngste ikke blir en trend.

– Etter vårt syn er barnehager og SFO det siste som bør stenges ned. Vi etterlyser føringer fra sentralt hold som sikrer at barna får det tilbudet de skal ha, sier hun.

Ifølge Sydgård er FNs barnekonvensjon klar på at barnas beste skal veie svært tungt, i alle situasjoner.

– Det skal svært tungtveiende faglige grunner til for å frata barn tilbud som barnehage og skolefritidsordning.

På pressekonferansen søndag opplyste kommunen at de stenger barnehager og SFO fordi det er smitte i voksengruppen rundt barna.

– Vi vil gi tilbud til sårbare barn og barn av personer som har samfunnskritiske oppgaver, opplyste kommuneoverlege Jan Børre Johansen.

Publisert: 09.08.20 kl. 19:08 Oppdatert: 09.08.20 kl. 21:27

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra VG

image beaconimage beaconimage beacon