Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Hvorfor har orkanene blitt kraftigere og hyppigere?

Espresso-logo Av Ruby Pratka av Espresso | Lysbilde 1 av 11: 2017 has been a record-breaking year for hurricanes. For the first time in more than a century, eight consecutive tropical storms developed into hurricanes, and “for the first time in recorded history, three hurricanes in the Atlantic simultaneously threatened land,” according to Quartz. Harvey, Irma, Jose, and Maria swept through the Caribbean and different parts of the United States in quick succession. The combined known death toll of the four storms is over 200, and damage from Harvey alone amounts to billions of dollars. Irma, which swirled over the Caribbean, Florida, and Georgia from August 26 to September 12, was the strongest storm ever recorded in the Atlantic outside the Gulf of Mexico or Caribbean Sea. There have already been 14 named tropical storms this year, including eight hurricanes. By the time hurricane season ends in November, it is likely that 2017 will become the second most active season on record, after the record-breaking 2005 season. Why has this year brought us bigger and more frequent hurricanes? How exceptional is the 2017 hurricane season? Read on to find out.

Hvorfor har orkanene blitt kraftigere og hyppigere?

2017 har vært et rekordår for orkaner. For første gang på over ett århundre utviklet 8 tropiske stormer seg til orkaner. "For første gang i moderne historie har tre orkaner i Atlanterhavet inntruffet samtidig," ifølge Quartz. Harvey, Irma, Jose og Maria feide gjennom karibiske øyer og forskjellige deler av USA i ekstremfart.

Den samlede kjente dødstallet er over 200, og skader fra Harvey utgjør alene milliarder dollar. Irma, som svirret over Karibia, Florida og Georgia fra 26. august til 12. september, var den sterkeste stormen noensinne registrert i Atlanterhavet utenfor Mexicogulfen eller det Karibiske hav.

Det har allerede vært 14 navngitte tropiske stormer i år, inkludert åtte orkaner. Ved orkanens sesongslutt i november, er det sannsynlig at 2017 blir den nest mest aktive orkansesongen. Den mest aktive var forøvrig registrert i 2005.

Hvorfor har dette året brakt oss kraftigere og hyppigere orkaner? Hvor eksepsjonelt er året 2017 orkansesongen?

Les videre for å finne ut.

© Shutterstock

Mer fra Espresso

image beaconimage beaconimage beacon