Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Intern EU-kamp mot å gi ACER for mye overnasjonal makt

ABC Nyheter-logo ABC Nyheter 12.06.2018 Thomas Vermes
text: ACER-KAMERATENE: Stortingspolitikerne fra MDG, Venstre, Høyre, Ap og Frp sluttet seg tilfreds sammen om Norges inntreden i ACER. Nå er prosessen i gang i EU for å gi ACER mer overnasjonal myndighet. © Leveres av ABC Nyheter ACER-KAMERATENE: Stortingspolitikerne fra MDG, Venstre, Høyre, Ap og Frp sluttet seg tilfreds sammen om Norges inntreden i ACER. Nå er prosessen i gang i EU for å gi ACER mer overnasjonal myndighet.

Ungarn sto i spissen for å bevare nasjonal suverenitet da EUs energiministre mandag diskuterte mer overnasjonal myndighet til energibyrået ACER.

Motstand mot å avgi suverenitet til EU energimarkedsbyrå ACER er ikke et særnorsk fenomen.

Spørsmålet var hjertelig til stede da medlemslandene mandag diskuterte EU-kommisjonens forslag til utviklingen av ACER på et ministermøte i Luxembourg.

Ungarn var landet som sterkest målbar ønsket om at medlemslandene skal få bevare suverenitet, melder Euractiv.

– Vi anser ACER som en organisasjon som bringer sammen nasjonale reguleringsmyndigheter og er en støttespiller for EUs medlemsland, med begrenset sentral avgjørelsesmyndighet, sa Ungarns representant på ministermøtet.

– ACER skal bidra til å løse grensekryssende uenigheter, men det nyte grunnlaget bør unngå å gi ubegrenset myndighet til organet, understreket han.

Les også:

Støre: Ap får innfridd Acer-krav

Sprik fra Sverige til Ungarn

Ifølge Euractiv dreide mye av diskusjonen seg om Artikkel 25 i Kommisjonens forslag til mandat for ACER, som gir direktøren større fullmakter.

Ungarn og andre støtter derimot synet om at styret, som består av medlemslandenes energimarkedsmyndigheter skal kunne endre direktørens avgjørelser.

Spania og Sverige var blant landene som understreket behovet for å ha et ACER som kan håndtere større integrasjon av Europas energinett for strøm og gass.

Ministerrådets syn munnet ut i et 71 sider langt notat med en rekke forslag til endringer i forhold til EU-kommisjonens utkast.

Man regner med at samrådet mellom ministerne, EU-parlamentet og Kommisjonen kan munne ut i et endelig vedtak kommende halvår, under ledelse av Østerrike som formannskapsland.

Siden stortingsflertallet mot stor motstand sluttet Norge til EUs energipakke inkludert tilslutning til ACER, vil utfallet få betydning også på videre avgivelse av suverenitet.

Fra Norge får NVE møte i ACER styre, uten stemmerett.

Les også:

Regjeringen ville stoppe mer makt til ACER - fikk det ikke til hos EU

Krever kvalifisert flertall

Av ministerrådets endringer som ABC Nyheter har gjennomgått, er en understrekning av at prosedyrene for å løse tvister mellom nasjonale reguleringsmyndigheter, må garantere «adekvat» involvering av medlemsstatene.

Et annet punkt er at styrebeslutninger om saker som kan ha stor økonomisk betydning for medlemsstatene fortsatt må skje med to tredjedels flertall.

Les også:

Solberg punkterte Arbeiderpartiets trumfkort i ACER-striden

Her finner du alle sakene om ACER i ABC Nyheter

Prøv vår valutakalkulator 

Har du fått med deg denne?

NESTE
NESTE

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra ABC Nyheter

image beaconimage beaconimage beacon