Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Full fyr i pensjonskrangel mellom LO og regjeringen

VG-logo VG 07.06.2021 Bjørn Haugan
BRANN: Leder Mette Nord i Fagforbundet frykter at brannfolk og andre ansatte med særaldersgrense, i fremtiden kan få redusert pensjon, når plikten til å gå av forsvinner. Hun får så hatten passer av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. © Foto: Bjørn Haugan BRANN: Leder Mette Nord i Fagforbundet frykter at brannfolk og andre ansatte med særaldersgrense, i fremtiden kan få redusert pensjon, når plikten til å gå av forsvinner. Hun får så hatten passer av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Full fyr i pensjonskrangel mellom LO og regjeringen

Leder Mette Nord i LOs største forbund, Fagforbundet, sier brannfolk, sykepleiere og andre grupper kan bli rammet av et stortingsvedtak mandag. - Det er løgn og ren bløff, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

Publisert: 07.06.21 kl. 14:21 Oppdatert: 07.06.21 kl. 16:03

Det er sjeldent harde ord fra en statsråd til en LO-topp.

Striden dreier seg om et forslag fra regjeringen om å fjerne plikten til å gå av, for de som har så tøffe jobber at de har en særaldersgrense.

Røe Isaksen garanterer at vedtaket ikke vil redusere pensjonen med en krone for noen.

– Det vil utelukkende bety at de som vil fortsette å jobbe, kan gjøre det. Alle andre kan gå av som før ved særaldersgrensen. Dette har jo sentrale folk i Fagforbundet selv ment tidligere, men da var det jo ikke valgkamp, sier han ironisk.

Nord sier det ikke er selve vedtaket, men fremtidig konsekvens av vedtaket som kan gi lavere pensjon.

– Tar igjen med andre hånden

– 250 000 arbeidstakere kan få redusert pensjonen sin kraftig. Det skjer med Frp på laget. De sier de skal gi ekstra lønnsløft til sykepleiere og helsefagarbeidere, men de tar nå igjen med den andre hånden og rammer dem som har hatt en belastende jobb og turnus gjennom et langt liv, sier hun.

– Nei, det er ingenting i det forslaget som skal behandles på Stortinget som vil redusere pensjonen slik hun hevder. Jeg ser Fagforbundet har en kampanje om dette på sosiale medier også, men det er en ren bløff, sier Røe Isaksen.

Han gir en garanti.

– Jeg garanterer at hvis det blir aktuelt å ta opp spørsmålet om selve særaldersgrensene, så skal det selvsagt være i samråd med partene i arbeidslivet, også LO.

– Brannfolk, som har en særaldersgrense på 60 år, er blant gruppene som kan bli rammet, sier hun.

– Brannfolk som går av som 60-åringer vil få akkurat den samme pensjonen som i dag. På krona; ingen endring, svarer Røe Isaksen.

– FEIL: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er redd for at Mette Nord kan spre en frykt der ute om at pensjonen til en stor gruppe i Norge, kan bli svekket. - Det er feil, sier han © Foto: Terje Bringedal – FEIL: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er redd for at Mette Nord kan spre en frykt der ute om at pensjonen til en stor gruppe i Norge, kan bli svekket. - Det er feil, sier han

Stortinget skal mandag votere over en lovendring som ikke lenger vil gjøre det til en plikt å gå av fra yrker med særaldersgrense, men en rett.

– Dette er et pensjonssvik mot de ansatte med farlige og fysisk krevende jobber. De risikerer å tape store summer i årlige pensjonsutbetalinger uten en ny avtale om særaldersgrenser, sier Nord.

– Hvem vil tape hvor mye?

– Det har Arbeids- og sosialdepartementet selv regnet på. For 1973-kullet vil dette for en helsefagarbeider kunne bety et tap på 33.000 kroner i årlig pensjon, eller 825.000 over 25 år. En brann- og redningsarbeider kan tape 70.000 kroner i årlig pensjon, eller 1.750.000 kroner over 25 år, sier Nord.

– Det er også feil

– Røe Isaksen sier de ikke vil tape en krone?

– Ikke av selve vedtaket, men av konsekvensene av det. Når plikten til å gå av tas bort, så vil arbeidsgiverne etterhvert føle seg fritatt for plikten til å kompensere, sier Nord.

– Det er også helt feil. Arbeidsgivere kan ikke velge hva de vil gi i pensjon. Med vedtaket mandag vil arbeidstakere få akkurat det samme som før om de velger å gå av ved særalder. Men vi vil fjerne plikten for arbeidsgiver til å sparke deg fordi du har fylt år. Merkelig nok er akkurat det en kampsak for Fagforbundet og Ap å beholde.

Nord sier dette er utfordringen:

– Normal pensjonsalder er 67 år, med 66 prosent. Så har man kompensert for manglende opptjeningsår for dem som plikter å gå av; som brannfolk, politi, ambulanse, renhold, helsefagarbeidere og sykepleiere. De årene blir kompensert. Det er de pengene som kan forsvinne, sier hun.

– Med vedtaket på mandag vil alle disse rettighetene forbli akkurat som i dag. Så skal vi forhandle med partene om pensjonsordningene for fremtiden, sier Røe Isaksen.

TIL ANGREP: Mette Nord foran inngangen til Sagene brannstasjon i Oslo. © Foto: Bjørn Haugan TIL ANGREP: Mette Nord foran inngangen til Sagene brannstasjon i Oslo.

Hun sier de har sagt at de er innstilt på å forhandle frem en ny ordning.

– Vi er innstilt på å diskutere særaldersgrensene i lys av at vi lever lenger og at det er naturlig å tilpasse det til levealdersjusteringene. Når du har plikt til å fratre, så har det blitt laget et regelverk, som gjør at de kompenseres med pensjon.

Hun sier det var lagt et løp med regjeringen.

– Vi hadde en avtale 3. mars 2018, hvor regjeringen erkjente at det er behov for særaldersgrenser også i fremtiden. Vi møtte opp til forhandlinger og fikk forelagt oss en modell som overhodet ikke var god nok.

– Ikke ublu

Hovedtillitsvalgt Espen Holmgren i Oslo Brannkorpsforening sier de er veldig bekymret.

FRYKT: Hovedtillitsvalgt Espen Holmgren frykter at folk som går av ute å være pliktig til det, vil tape på den nye loven. FRYKT: Hovedtillitsvalgt Espen Holmgren frykter at folk som går av ute å være pliktig til det, vil tape på den nye loven.

– Vår krav er ikke ublu: Vi krever bare at de som har særaldersgrenser ikke skal komme dårligere ut økonomisk enn de som ikke har det. Går man nå av uten å være pliktig til å gå av, betyr det at du taper.

Røe Isaksen sier at det også er feil.

Mette Nord sitter i sentralstyret i Arbeiderpartiet.

– Vi kommer til å kreve at en eventuell rødgrønn regjering opphever det vedtaket vi frykter kommer mandag - og inviterer oss og de andre arbeidstakerorganisasjonene tilbake til forhandlingsbordet, sier hun.

– De forsøker å ta et steg videre

Røe Isaksen er oppgitt.

– Vi skal selvfølgelig forhandle med partene om pensjon, og vi skal ha dem med hvis vi diskuterer særaldersgrensene som Mette Nord åpner for å endre, sier han.

– Eneste forskjellen med vårt forslag, er at vi ved å oppheve plikten, gjør at folk kan stå lenger i jobb, og dermed kunne få noe mer i pensjon: Altså hvis du ikke ønsker å fratre.

FØLER SEG UTSATT FOR KAMPANJE: Torbjørn Røe Isaksen mener Fagforbundet driver en bevisst kampanje. © Foto: Terje Bringedal FØLER SEG UTSATT FOR KAMPANJE: Torbjørn Røe Isaksen mener Fagforbundet driver en bevisst kampanje.

Han legger til:

– Vi kom ikke frem til enighet gjennom forhandlingene. Det er jeg enig i, men det vi nå har lagt frem for Stortinget svekker ikke pensjonen til dem som velger å gå av.

Nord sier de ikke bløffer.

– I og med at vi ikke har en ny modell for opptjening i en ny og tilpasset særaldersgrensepensjon har disse arbeidstakere ikke noe annet valg enn å forsette i yrkene: Til tross for strenge krav i beredskap for nødetatene og belastningene i yrkene for helsefagarbeidere og sykepleiere.

Hun legger til:

– Regjeringen er ikke til å stole på. Dette skulle det forhandles om før regjeringen la fram en sak for Stortinget.

Støtter Røe Isaksen

Frps leder i arbeid- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg, støtter Røe Isaksen.

AVVISER: Frps Erlend Wiborg sier nivået på pensjonen ikke vil bli endret. © Foto: Ola Vatn / VG AVVISER: Frps Erlend Wiborg sier nivået på pensjonen ikke vil bli endret.

– Dette er en konsekvens av pensjonsreformen som Ap, Sp, SV, Høyre, Venstre og KrF vedtok mot FrPs stemmer i 2011. Saken som nå skal behandles handler kun om å avskaffe plikten til å gå av med pensjon tidlig, men retten beholder de. Nivået på pensjonen endres ikke med denne saken. 

Han sier det er viktig å fjerne plikten til å gå av.

– Det gir ingen mening at man skal nekte friske folk å jobbe frem til pensjonsalder hvis de selv skulle ønske det.

Publisert: 07.06.21 kl. 14:21 Oppdatert: 07.06.21 kl. 16:03

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra VG

image beaconimage beaconimage beacon