Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

Raja foreslår honorar-tak på 50.000 per artist per arrangement: – Meningsløst

VG-logo VG 12.05.2021 Andrea Rognstrand
FORESLÅR TAK: Kulturminister Abid Raja opplyste tirsdag om endringsforslagene til stimuleringsordningen. © Foto: Frode Hansen, VG FORESLÅR TAK: Kulturminister Abid Raja opplyste tirsdag om endringsforslagene til stimuleringsordningen.

Abid Rajas nye forslag vil sile ut en del kjente artister fra konserter og festivaler, mener flere konsertaktører

Kulturdepartementet vil legge inn en endring i forskriften om stimuleringsordningen.

– Det settes et tak på hvor mye en arrangør kan få i tilskudd fra staten for å dekke honorar til artister og utøvere. Makstaket per enkelt artist eller utøver per arrangement, er 50.000 kroner.

Det sa kulturminister Abid Raja under en pressekonferanse om revidert budsjett tirsdag.

I utkastet til forskriften presiseres det at de 50.000 skal dekke lønn og honorar til artisten. Lønn og honorar skal utgjøre det som artisten sitter igjen med etter at dens økonomiske forpliktelser i forbindelse med arrangementet er dekket.

Brøkdel av honoraret for større artister

Forslaget mottas med skepsis hos både NEMAA, organisasjonen for booking- og managementbyråer og interesseorganisasjonen Norske Konsertarrangører. De mener at taket som settes fjerner incentivene for de større norske artistene til å opptre i sommer.

Joël Schwalenstöcker i NEMAA viser til at markedsverdien til de aller fleste godt kjente norske artister er mange ganger høyere enn de 50.000 som foreslås som øvre grense.

– Det er flere norske artister som spiller for millionbeløp. Så at departementet skal inn og regulere markedsverdien til norske artister, er langt utenfor deres mandat, mener jeg, sier Schwalenstöcker.

– Dessverre er vi avhengige av dem akkurat nå.

SER MOT SOMMEREN: Joël Schwalenstöcker i NEMAA tror at honorartaket kan prege sommerens konserter og festivaler. © Foto: Privat SER MOT SOMMEREN: Joël Schwalenstöcker i NEMAA tror at honorartaket kan prege sommerens konserter og festivaler.

Kan legge til høyere honorar selv

Han sier at han tolker det som at Kulturdepartementet forsøker å strekke pengene som ligger i stimuleringsordning-potten slik at de skal dekke flest mulig enkeltarrangementer.

– De må bare være klar over hva de gjør, som er å segmentere ut en veldig stor del av den kommersielle biten av artister og festivaler som trenger å kunne markedsføre seg og selge konserter med kjente artister.

Kulturminister Abid Raja benekter over for VG at de regulerer markedsverdien til norske artister.

– Arrangør står fritt til å inngå kontrakter som har artisthonorar utover 50.000 kroner, og til selv å legge til eventuelle høyere honorarer dersom markedspotensialet tilsier det.

Han fremholder at formålet med stimuleringsordningen er å nå kulturpolitiske mål, stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernrammene og å stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede.

– Tilpasset små og mellomstore

Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører mener det er bra at stimuleringsordningen forlenges ut oktober, selv om de ønsket seg den ut året.

– Men denne grensen som settes per artist, den gjør jo at ordningen nå ble ganske meningsløs, både for de store arrangørene og for alle artistene med et visst markedspotensial.

Hun sier at ordningen nå er tilpasset de små og mellomstore. Begrensningene myndighetene legger inn, ekskluderer i praksis de større artistene og utøverne, mener hun.

Østerdal er opptatt at av honorartaket som nå er foreslått fjerner incentivet for større artister til å opptre i sommer.

– Hvis de største artistene skal godkjenne honoraret på den størrelsen der, så ber han egentlig de om å ta en uforholdsmessig del av dugnaden i forhold til sin karriere og hva de faktisk er verdt i det markedet.

Fellesskapets midler

Kulturministeren er ikke med på at ordningen er meningsløs.

– For noen vil det være skuffende at vi nå foreslår et tak på honorar, andre vil mene det er fornuftig å ha et slikt tak og at 50.000 fra statens side per artist per arrangement er et romslig beløp, skriver kulturministeren og oppfordrer til høringsinnspill på forslaget.

Han viser til at regjeringen har gitt ti milliarder ekstra for å håndtere krisen og hjelpe kultursektoren.

– Fellesskapets midler må anvendes skjønnsomt. Regjeringen ønsker at flest mulig både skal kunne holde aktiviteten i gang under pandemien og ikke minst komme seg gjennom den.

Raja har bedt om høringssvar innen onsdag klokken 12, og tar sikte på å innføre endringen i stimuleringsordningen allerede senere i mai.

Publisert: 12.05.21 kl. 10:22

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra VG

Annonsevalg
image beaconimage beaconimage beacon