U gebruikt een oudere browserversie. Gebruik een ondersteunde versie voor de beste ervaring op MSN.

Remkes praat verder, Demmers zegt akkoord met LTO op

Logo Foodlog Foodlog 15-8-2022 Dick Veerman
Remkes praat verder, Demmers zegt akkoord met LTO op © Sjaak van der Tak, still, Nieuwe Oogst Remkes praat verder, Demmers zegt akkoord met LTO op

Remkes praat vandaag verder om te onderzoeken of hij de belanghebbenden rond het stikstofdossier bij elkaar kan brengen. Hij staat voor een moeilijke week, zeker nu vanmorgen Natuur & Milieu aankondigde een eerder stikstofakkoord met de belangrijkste private spelers op te blazen. De ogen zijn gericht op boerenvoorman Sjaak van der Tak die zich als persoon een positie tussen de partijen heeft weten te creëren, maar waarvan onduidelijk is welke kaarten hij kan spelen om de kerk in het midden te houden.

Vanaf vandaag tot komende week maandag spreekt stikstofgespreksleider Johan Remkes verder met een brede groep partijen die door de al drie jaar durende stikstofcrisis in Nederland worden geraakt. Tevens spreekt hij met partijen waarvan het kabinet vindt dat ze deze mee moeten helpen oplossen. Tot die laatste horen de levensmiddelenindustrie en -handel. Volgens planning krijgen zij komende maand van minister Staghouwer duidelijk en via een korte Kamerbrief te horen welke strafmaatregelen het kabinet neemt als zij boeren niet aan een beter verdienmodel helpen. Het kabinet doet een dwingend beroep op hen om boeren te compenseren voor hun meerkosten als gevolg van het natuur- en biodiversiteitsbeleid ('stikstofbeleid' in Haags jargon) en de eisen die het gaat stellen aan bodem- en waterkwaliteit.

Op dit moment moet de gesprekssituatie als complex en onbeslisbaar worden getaxeerd.

Het gesprek met de boeren leverde LTO Nederland voorzitter Sjaak van der Tak een positie op tussen het ministerie en de zeer diverse tegen het kabinetsbeleid gekante boerengroepen. Hij werd door actieboeren van Agractie en Farmers Defence Force geaccepteerd als verkenner in een gesprek met Remkes. Hij klaarde zijn klus door aan, van en weer aan tafel met het kabinet te gaan in een soort Houdini-act waarmee hij de kerk in het midden tussen kabinet en boeren wist te houden. Inhoudelijk kwam hij geen streep verder, maar wist het gesprek gaande te houden.

Volgens voormalig Statenlid Hermen Vreugdenhil (Brabant, ChristenUnie) is er een situatie ontstaan waarin de partijen die politiek tot een akkoord moeten worden gebracht zijn geradicaliseerd.

Privaat akkoord

Vanmorgen maakte directeur Marjolein Demmers van NGO Natuur & Milieu (N&M) via het Financieele Dagblad bekend dat haar organisatie het stikstofakkoord 'Duurzaam Evenwicht' dat Van der Tak in 2021 sloot met VNO-NCW, Bouwend Nederland en N&M opblaast. Met een vooruitziende blik had Van der Tak dat geprobeerd te realiseren omdat hij wist dat de stikstofzaak in essentie een zaak is tussen bouw, industrie, boeren en natuur.

De boeren moeten leveren voor de andere belanghebbenden. Om die reden ging hij al vroeg met hen in gesprek om ook tussen de grote private spelers de kerk in het midden van het dorp te houden en niet afhankelijk te zijn van de Haagse politiek en haar grillen. Hij sloot een akkoord tussen LTO en de andere maatschappelijke hoofdrolspelers op basis van een reductiedoel van 40% in 2030. Net iets minder ambitieus dan de 50% die het kabinet in 2030 wil realiseren, maar fors hoger dan de 26% waarop Rutte III zat.

Demmers blaast het akkoord uit 2021 nu op omdat ze liever de hogere stikstofdoelstellingen van het kabinet wil. Die waren destijds in het private akkoord nog niet duidelijk, maar nu meent ze die met Rutte IV aan haar zijde wel binnen te kunnen halen.

De natuur- en milieuorganisaties hebben in de aanloop naar de gesprekken met Remkes luid en duidelijk laten weten best een kop koffie met hem te willen drinken, maar geen millimeter aan het kabinetsbeleid te willen afdoen.

Nieuwe taak voor Sjaak

Van het Houdini-vermogen en de Sjaakspraak van Sjaak van der Tak (CDA) zal in de komende week en daarna veel gevergd worden omdat de posities lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan.

Als persoon is Van der Tak erin geslaagd zich een positie te verwerven tussen de strijdende partijen en heeft hij laten zien dat hij dat ook met een vooruitziende blik kan. Nu zal hij zowel richting Demmers en de haai-type NGO Greenpeace (de pendant van de FDF aan milieuzijde) als zijn boerenachterban een nieuwe move moeten bedenken om opnieuw de kerk in het midden te houden. Daarbij heeft hij ook nog eens te maken met de grote belangen van zijn partijgenoot Maxime Verhagen van Bouwend Nederland wiens achterban niet vooruit kan zonder akkoord.

Agractie riep vanmorgen op tot nieuwe protestacties. Erik Luiten van de boerenactieorganisatie (qua matiging vergelijkbaar met Natuur & Milieu, maar dan in het andere kamp): "We moeten volhouden met onze acties. Of dat nou een publieksvriendelijke is, zoals binnenkort met de start van de Vuelta, of acties die scherper zijn, ze moeten plaatsvinden. Soms met zo min mogelijk inspanning, want we zijn allemaal druk, maar wel met een groot effect. Denk er daarbij bijvoorbeeld aan standstills te organiseren op drukke plekken bij je in de buurt. Dit kun je vaak met kleinere groepen al goed realiseren.”

Remkes ontmoet deze week aan zijn sonderende gesprekstafel:

15 augustus (vandaag)

Natuurbeweging en grondeigenaren, w.o. Natuur & Milieu, Greenpeace, de Vogelbescherming en de Federatie Particulier Grondbezit.

Ministers namens kabinet aanwezig: Van der Wal (Stikstof, VVD) en Jetten (Klimaat, D66). Greenpeace maakt bezwaar tegen die beperkte samenstelling vanuit het kabinet omdat de organisatie vindt dat premier Rutte dit gesprek even belangrijk moet vinden als het gesprek met de boeren dat op vrijdag 5 augustus in Utrecht plaatsvond.

17 augustus (woensdag a.s.)

Werkgeverskoepels: VNO-NCW, MKB Nederland en Bouwend Nederland.

Ministers namens kabinet aanwezig: Van der Wal en De Jonge (Ruimtelijke ordening, CDA).

18 augustus (donderdag a.s.)

‘Ketenpartijen’: toeleverende bedrijven en afnemers van agarische sector (w.o. bijvoorbeeld Rabobank, Triodos, Jumbo, DSM en KNMvD; opvallend in deze groep is de afwezigheid van de koepels CBL van de supermarkten en FNLI van de levens- en genotmiddelenindustrie die 'vertegenwoordigd' worden door individuele leden dan wel door de algemene werkgeversverenigingen). De grote voerfirma's (privaat en coöperatief) weigeren net als LTO aan tafel te komen zonder dat het kabinet met nieuwe voorstellen komt waarmee zij serieus naar hun leden en klanten kunnen.

Ministers namens kabinet aanwezig: Van der Wal, Staghouwer (Landbouw, CU), Kaag (Financiën, D66) en premier Rutte (VVD).

22 augustus (maandag a.s.)

Vertegenwoordigers van de provincies, waterschappen en gemeenten.

Namens kabinet aanwezig: Van der Wal, Staghouwer en Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA).

Info
Info

Meer van Foodlog

image beaconimage beaconimage beacon