U gebruikt een oudere browserversie. Gebruik een ondersteunde versie voor de beste ervaring op MSN.

We blijken een verkeerd idee te hebben over hoe de wereld denkt over de oorlog in Oekraïne

Logo Business AM Business AM 10-9-2022 Mick Van Loon

Uit nieuwe peilingen in 22 landen over de hele wereld blijkt dat de steun van de bevolking voor Oekraïne sterk uiteenloopt – en over het algemeen veel minder is dan je zou vermoeden. Mensen in een groot deel van de wereld, waaronder China, India en veel landen in Afrika en Latijns-Amerika, steunen Rusland of zien de oorlog als een conflict waar ze niks mee te maken hebben. Maar ook in het Westen blijken opvallend veel mensen onverschillig – ondanks de energiecrisis die er uit voortvloeit. In Rusland zelf lijkt ondertussen de steun voor de oorlog een beetje te verminderen, hoewel een overweldigende meerderheid van de Russen nog steeds achter Poetin staan.

Uit polls die zijn opgenomen in het deze week gepubliceerde rapport Fault Lines: Global Perspectives on a World in Crisis blijkt bijvoorbeeld dat 56 procent van de geënquêteerden in India, 54 procent in Nigeria en 49 procent in Zuid-Afrika geloven dat “Rusland gerechtvaardigd is om meer invloed te willen hebben op zijn buurland Oekraïne”.

En hoewel 78 procent van de Britten het daar niet mee eens zijn, ligt dat cijfer nu ook niet bepaald in de lijn van verwachtingen in zowel Frankrijk als de Verenigde Staten, waar 58 procent het niet eens is met die stelling. Voor Duitsland ligt dat cijfer zelfs maar op 53 procent.

En misschien nog opvallender: slechts 22 procent van de respondenten in de Verenigde Staten noemt Oekraïne in de top drie van mondiale problemen. Ook in de rest van de wereld valt dat cijfer best wel tegen. De helft van de Japanners zien de oorlog als momenteel één van ’s werelds drie grootste problemen. Maar zelfs minder dan de helft van de Polen (45 procent), een land dat uiteindelijk grenst aan Oekraïne, plaatsten het in hun top drie. Meer mensen in Kenia dan in Duitsland noemden de invasie de grootste wereldwijde uitdaging van het moment (37 procent versus 33 procent), en de cijfers in Frankrijk en Zuid-Afrika waren vergelijkbaar (29 procent).

Fault Lines: Global Perspectives on a World in Crisis © Aangeboden door Business AM Fault Lines: Global Perspectives on a World in Crisis

Respondenten in ontwikkelingslanden waren het ook eerder eens met de stelling dat het Westen dit conflict voorrang heeft gegeven boven andere (69 procent in niet-OESO-landen vergeleken met 58% in OESO-landen) en dat er “te veel” geld is uitgegeven aan de crisis ten koste van andere zaken (respectievelijk 68 procent tot 51 procent). 26 procent procent van de geënquêteerden in West-Europa en 34 procent in de VS vinden dat internationale gemeenschap Oekraïne te weinig militaire steun verleent.

Het verstrekken van militaire wapens en financiering aan Oekraïne wordt gesteund door 40 procent in West-Europa en 39 procent in de Verenigde Staten – een minderheid dus, en die cijfers zijn bijna twee keer zo hoog als in de rest van de wereld.

Ondertussen, in Rusland …

En hoe zit het in Rusland zelf? Ongeveer 20 procent zegt de oorlog niet te steunen, tegen 14 procent in maart, blijkt uit een nieuwe analyse van de Carnegie Endowment for International Peace. Ongeveer 75 procent van de Russen zegt de oorlog te steunen, vergeleken met 81 procent in maart. Maar, stellen de auteurs van de analyse, Andrei Kolesnikov en Denis Volkov, het is allemaal veel complexer dan dat.

“Er zijn belangrijke nuances die maar al te vaak over het hoofd worden gezien”, stellen ze. “Eerst en vooral is er het feit dat in plaats van de Russische samenleving te consolideren, het conflict de bestaande verdeeldheid heeft verergerd over een breed scala aan kwesties, waaronder steun aan het regime.” Anders gezegd, de indruk dat Poetin nu de volledige steun van het Russische publiek heeft, is gewoon onjuist.

“De meningen worden gepolariseerd. En gepolariseerde meningen radicaliseren in de loop van de tijd. Dat alles wijst op een groeiend conflict binnen de Russische samenleving”, schrijven Kolesnikov en Volkov, wijzend op scherpe verschillen tussen de 47 procent die de oorlog in juni “zeker” steunde en de 28 procent die hem “voor het grootste deel” steunde.

Ondanks de desalniettemin grote steun voor zowel de “speciale operatie” van Poetin als het Russische regime in het algemeen, is het opmerkelijk dat er nu meer andersdenkenden in Rusland zijn dan in 2014. Acht jaar geleden sprak niet meer dan 10 procent zich uit tegen de annexatie van de Krim (vergeleken met 20 procent die het niet eens is met de inval in Oekraïne in 2022). In 2014 zei slechts 11 procent van de Russen ontevreden te zijn over Poetin. Bovendien waren er in 2014 massale pro-overheidsdemonstraties die door de regering werden georganiseerd ter ondersteuning van haar acties in Oekraïne. Volgens conservatieve schattingen werden dergelijke bijeenkomsten op hun hoogtepunt door tienduizenden mensen bijgewoond. Maar er wordt vandaag niets van dien aard opgevoerd.

Dus wat is er veranderd?

In de afgelopen maanden is de publieke steun voor deelname aan welke vorm van protest dan ook aanzienlijk afgenomen, zeker als reactie op een reeks beperkende maatregelen die door de Russische regering zijn opgelegd. Tegenwoordig zegt slechts 9 procent van de respondenten bereid te zijn om een ​​protest bij te wonen, minder dan de helft van het niveau van zes maanden geleden. Deelname aan ongeoorloofde (lees: niet door het Kremlin opgezette) protesten wordt dan ook bestraft met forse boetes en gevangenisstraffen voor herhaalde overtredingen. Bovendien is een landelijk verbod op het houden van massa-evenementen dat tijdens de coronaviruspandemie is ingevoerd, nog niet opgeheven.

(kg)

Info
Info

Meer van Businessam.be

image beaconimage beaconimage beacon