Używasz starszej wersji przeglądarki. Aby w optymalny sposób korzystać z witryny MSN, używaj obsługiwanej wersji przeglądarki.

TK ponownie rozpatruje wniosek Ziobry. W składzie sędziów m.in. Pawłowicz

Logo wiadomosci.wp.pl wiadomosci.wp.pl 25.01.2022 Joanna Zaremba
Trybunał Konstytucyjny © Wikimedia Commons Trybunał Konstytucyjny

We wtorek o godzinie 11.00 Trybunał Konstytucyjny ponownie zajął się rozpatrywaniem wniosku ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, dotyczącego wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. polskich sędziów. Rozprawie przewodnicy sędzia Stanisław Piotrowicz.

Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek Ziobry tydzień temu w środę. Wówczas strony postępowania przedstawiły swoje stanowiska: przedstawiciele Prokuratora Generalnego, Prezydenta RP, Sejmu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zaprezentowano również stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich - którego przedstawiciele nie uczestniczyli w rozprawie. TK przerwał rozprawę w fazie pytań sędziów do stron postępowania.

We wtorek składu pięcioosobowemu składowi sędziowskiemu przewodniczy Stanisław Piotrowicz - wcześniej związany z Prawem i Sprawiedliwością, a także prokurator z czasów PRL. Sprawozdawcą sprawy jest wiceprezes TK Mariusz Muszyński. W składzie orzekający znaleźli się m.in. również wcześniej posłanka PiS Krystyna Pawłowicz, Andrzej Zielonacki i Wojciech Sych.

Wniosek Ziobry w TK. Czego domaga się minister sprawiedliwości?

Zbigniew Ziobro domaga się stwierdzenia niekonstytucyjności przepisu Konwencji o ochronie praw człowieka w zakresie, w którym umożliwia on ETPC przeprowadzenie kontroli statusu sędziów krajowych.

Minister sprawiedliwości w swoim wniosku wskazywał na trzy orzeczenia ETPC z zeszłego roku, dotyczące spraw sędziów Aliny Bojary, Mariusza Brody, Moniki Dolińskiej-Ficek i Artura Ozimka oraz adwokat Joanny Reczkowicz.

Prokurator Generalny złożył wniosek do TK w listopadzie 2020 r.

TK zajmuje się wnioskiem Ziobry. "Konstytucja najwyższym źródłem praw"

Reprezentujący PG prok. Sebastian Bańko podkreślał, że z orzecznictwa TK wynika, iż nie można weryfikować powołania sędziego przez żadne postępowanie sądowe także międzynarodowe. Według prokuratora w przywołanych wyrokach ETPC doszło do ukształtowania takiej normy, która pozwala pomijać kognicję TK. - A jeżeli tak, to już właściwie jesteśmy krok od tego, że kwestia określania ustroju sądu nie jest domeną państwa, ale sądu tego państwa, bądź samego ETPC. Nie sposób zauważyć, że jest to wypaczenie art. 190 konstytucji i nieliczenie się z wyrokami TK - wywodził prok. Bańko.

Przedstawiciel prezydenta Dariusz Dudek odniósł się też do innego zarzutu zawartego we wniosku Ziobry. Jego zdaniem zaskarżony przepis europejskiej konwencji nie upoważnia ETPC do wykreowania prawa podmiotowego sędziego do zajmowania funkcji administracyjnej w sądownictwie. - Na pewno nie taka była intencja twórców konwencji, ojców założycieli Rady Europy. Nie taka była treść konwencji i rozumienia jej art. 6 w chwili, kiedy Polska ratyfikowała tę konwencję - mówił prok. Dudek.

Przedstawiciel Sejmu poseł Marek Ast zaznaczył, że należy zgodzić się z PG, iż tak ukształtowana w wyrokach ETPC interpretacja przepisów konwencji "w całkowity sposób ignoruje obowiązujący w Polsce porządek konstytucyjny, ignoruje fakt, że to Konstytucja RP jest najwyższym źródłem praw". - Poprzez swoją prawotwórczą aktywność ETPC również kwestionuje fakt, że sądem ostatniego słowa w RP jest TK - podkreślił.

Przedstawiciele MSZ mówili, że "zadaniem ETPC nie jest wyrażanie opinii na temat stosowności wyboru dokonanego przez krajowe organy oraz kryteriów, które należałoby brać pod uwagę".

Z kolei w pisemnym stanowisku RPO - którego przedstawiciele byli nieobecni na środowej rozprawie - wniesiono o umorzenie sprawy z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia. - Kontrola taka jest niedopuszczalna z uwagi na określony w konstytucji zakres kompetencji TK, która nie obejmuje możliwości badania aktów stosowania prawa - ocenia Rzecznik.

Wniosek Zbigniewa Ziobry ws. oceny polskich sędziów przez ETPC

Wniosek Ziobry w tej sprawie jest związany z kilkoma wyrokami, które w ostatnim czasie wydał ETPC. W początkach listopada ub.r. ETPC orzekł w sprawie skargi złożonej przez dwoje polskich sędziów - Monikę Dolińską-Ficek i Artura Ozimka. Skarżący ubiegali się o stanowiska sędziowskie, ale nie otrzymali na nie rekomendacji KRS, decyzja nie uległa zmianie po odwołaniu do SN. Skarżący wskazywali, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która rozpatrywała ich odwołanie, nie jest niezależna i niezawisła, ponieważ składa się z sędziów rekomendowanych przez KRS.

To niejedyny wyrok Trybunału w Strasburgu, w którym stwierdzono naruszenia związane z powoływaniem sędziów przy udziale obecnej KRS. W lipcu zeszłego roku ETPC rozpatrując sprawę adwokat Joanny Reczkowicz, stwierdził "poważne nieprawidłowości w powoływaniu sędziów do nowo utworzonej Izby Dyscyplinarnej SN po reformie legislacyjnej". Według ETPC naruszono procedurę powoływania sędziów do SN, ponieważ zostało to powierzone KRS, "organowi, który nie miał wystarczających gwarancji niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej".

Źródło: Mateusz Mikowski/PAP

Przeczytaj także:

Ziobro składa wniosek do TK ws. unijnego mechanizmu praworządności

Ziobro składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Mocne słowa ekspertów

Reklama
Reklama

Więcej od wiadomosci.wp.pl

wiadomosci.wp.pl
wiadomosci.wp.pl
Reklama
image beaconimage beaconimage beacon