Używasz starszej wersji przeglądarki. Aby w optymalny sposób korzystać z witryny MSN, używaj obsługiwanej wersji przeglądarki.

(คลิปข่าว) คาดเริ่มจำหน่ายสลากฯ รวมชุด งวดแรก 16 ก.ค.

หลังจากเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการออกสลากรวมชุดผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากฯ แล้วเป็นเวลากว่า 1 เดือน วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชน บรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณฐานิตา บุญหล้าหลังจากเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการออกสลากรวมชุดผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากฯ แล้วเป็นเวลากว่า 1 เดือน วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชน บรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณฐานิตา บุญหล้า

NASTĘPNY

NASTĘPNY

Więcej od dostawcy Nation Channel

Więcej od dostawcy Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon