Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

5 saker du kan göra för att gynna biologisk mångfald

Logotyp för Kurera Kurera 2021-05-17 Admin
© Kurera Tidskrift AB

Ett ökande antal arter på jorden hotas av människans framfart. Men visst går det att bryta den negativa trenden, och du kan bidra. Här kommer några tips på vad du själv kan göra hemma i trädgården.

Skogsproduktion, storskaligt jordbruk, bekämpningsmedel och städernas stenbelagda och asfalterade ytor gör att vilda växter får mindre plats att växa på. Till exempel blir det inte lika lätt för humlor och andra vildbin att ha någonstans och att leta mat.

Många bäckar små

Men som tomtägare kan du bidra till en positiv utveckling. Privata trädgårdar är en stor dela av  städers och ytterområdens yta. Du kommer att kunna göra skillnad med små medel och förändringar. Låt bli att använda gifter och lägga sten i din trädgård.

LÄS OCKSÅ: Ekologisk odling bra för mångfalden

Även fåglarna behöver hjälp

Enligt Caroline Isaksson som är lektor i biologi på Lunds universitet är nyckeln att se till att ha mångfald av träd, buskar och andra växter för att få många olika sorters mat till fåglarna, som bär, frukter, fröer, maskar, insekter och spindlar. Vintertid kan du ställa ut ett fågelbord med många olika sorters mat, så att man får in olika fågelarter. Buskar skyddar fåglarna mot djur som vill ta dem.

LÄS OCKSÅ: 5 ogräs du kan äta

Här är enkla tips till dig med trädgård.

1. Behåll lite ogräs

De som räknas som ogräs kan vara bra för andra. Låt gärna en del ogräs vara kvar i din trädgård.

En del vildbin använder blommande tistlar och maskrosor som näringskälla. Har du svårt för ogräs kan du plantera marktäckande växter i rabatterna, då får du en rik växtlighet och kan själv välja vad som ska blomma.

2. Varför inte gamla mormorsväxter

Försök få in mer vilda sorter av inhemska arter i trädgården. Man kan plocka frön själv från växter man tycker om eller be om hjälp hos trädgårdshandlaren. Ängsväxter, vilda arter av buskar och träd är generellt bra. Varför inte fokusera på gamla sorter av perenner och rosor istället för nya. De äldres sorterna har ofta mer mat för pollinerande insekter än de moderna som förädlats fram. Detta på bekostnad av produktionen av nektar och pollen.

LÄS OCKSÅ: Ny metod räknar ut nyttan av grönska i stadsmiljön

3. Undvik gräsklipparen

Ansa inte gräsmattan mer än nödvändigt. Det främjar int biologisk mångfald. Anna Persson rekommenderar istället att man klipper ett område där man kan spela boll och ha en filt utlagd och låter resten växa och få slå ut i blom. Man kan också försöka få in mer ängsväxter, kanske till och med anlägga en äng på en del av tomten. Om du låter bli att klippa gräset med motorgräsklippare tar du hänsyn till miljön.

4. Låt blomningen bli lång

Ett bra sätt att få en finträdgård är att se till att ha blommande växter från tidig vår till sen sommar. Till exempel så blommar träd och buskar ofta tidigt. Plantera gärna sälg, för det är en nyckelart för vårens vildbin. Träd med frukt och bär samt kryddväxter är att plantera. De gör  många andra arter glada, och även dig själv.

5. Hjälp de små

Ungefär 70 procent av våra vilda biarter bygger sina bon på marken. Den som har lerig eller mullrik jord i sin trädgården kan blanda ut den med sand i ett ljust och soligt hörn. Då blir marken mer attraktivt för bina att bygga bo. Gör detta området till en halv meter djup för att ge bina bra med plats.

Av Inger Palm

Källa: Lunds universitet

Annonsval
Annonsval

Mer från Kurera

image beaconimage beaconimage beacon