Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Diabetesneuropati

Healthline 2014-05-23 Carmella Wint
Healthline Image © Diabetesneuropati Healthline Image

Översikt

Diabetesneuropati är en vanlig komplikation till typ 1- och typ 2-diabetes. Den beror på okontrollerat högt blodsocker, som ger skador på nerverna. Enligt American Diabetes Association (ADA) får mellan 60 och 70 procent av diabetikerna någon form av neuropati. (ADA)

Vid allvarlig eller långvarig neuropati kan patienterna drabbas av skador eller infektioner i armar eller ben eller mjukdelsskador, som kräver amputation. Om du är diabetiker och märker domningar, stickningar, smärta eller svaghet i händer eller fötter, måste du kontakta läkare. Det är de tidiga symtomen på neuropati.

Typer

Perifer neuropati (skador på nerverna utanför hjärnan och ryggmärgen)

Perifer neuropati är den vanligaste typen av neuropati och beror på skador på de nerver som sköter om sinnesintryck och muskelrörelser i armar, händer, ben, fötter och sinnesorgan - smak, lukt, syn och smak. Nervändarna i ben och armar är mest drabbade. Perifer neuropati kan ge domningar, stickningar och smärta i extremiteterna. Det är vanligt att man inte upptäcker skador eller infektioner på grund av känselbortfall, särskilt i fötterna.

Autonom neuropati (skador i den del av det perifera nervsystemet som inte styrs av viljan)

Det autonoma nervsystemet är en del av nervsystemet som vi inte har någon kontroll över. Många av kroppens organ och muskler styrs av detta system. Till exempel kontrollerar autonoma nervsystemet viktiga organ som hjärtat, ögonen, urinblåsan och lungorna. Autonom neuropati kan därför ge problem med magtarmkanalen, urinvägarna, ögonen och könsorganen. Ett vanligt besvär hos manliga diabetiker med neuropati är impotens (erektil dysfunktion).

Diabetesamyotrofi

Denna form av neuropati drabbar oftast höfter, lår och ben. Diabetesamyotrofi påverkar vanligtvis bara ena kroppshalvan. Den är vanligast hos äldre, men kan visa sig så tidigt som före 30 års ålder.

Mononeuropati

Mononeuropati uppstår när det finns skador på en enda bestämd nerv, oftast i bålen eller ansiktet. Smärtan vid en mononeuropati kan vara extrem, men den brukar inte leda till några långsiktiga komplikationer.

Orsaker

Diabetesneuropati orsakas av nervskador, oftast till följd av höga blodsockernivåer som försvagar väggarna i blodkärlen. När blodkärlen är skadade kan de inte transportera näringsämnen och syre till nerverna på ett effektivt sätt. Bristen på dessa viktiga ämnen skadar nerverna, och det leder till neuropati.

Andra möjliga orsaker till diabetesneuropati kan vara:

 • nervinflammation
 • att nerver skadats, exempelvis vid karpaltunnelsyndrom
 • rökning

Symtom

Det är vanligt att symtomen på neuropati kommer successivt. I de flesta fall är det första tecknet att det sticker i fötterna - som när en kroppsdel har somnat.

Andra vanliga tecken och symtom på diabetesneuropati är:

 • känslighet för beröring
 • känselbortfall
 • svårt att koordinera rörelserna vid gång
 • domningar eller smärta i armar och ben
 • muskelsvaghet eller muskelförtvining
 • illamående och matsmältningsbesvär
 • diarré eller förstoppning
 • yrsel när man reser sig upp
 • kraftiga svettningar
 • vaginal torrhet hos kvinnor och impotens hos män
 • fotsår
 • hudinfektioner

Diagnos

Din läkare frågar om dina symtom och din sjukdomshistoria och undersöker dig. Under undersökningen kontrollerar läkaren dina reflexer och hur bra du uppfattar temperatur och beröring.

Det kan hända att din läkare beställer ytterligare undersökningar och tester för att komma fram till en diagnos. Det kan exempelvis vara elektromyografi (EMG) - en undersökning som visar den elektriska aktiviteten i musklerna. Läkaren kanske gör ett monofilament-test, där han/hon testar känseln i dina armar och ben med en tunn nylontråd. Eventuellt krävs det även en nervledningsundersökning, för att testa hur snabbt de elektriska signalerna kan gå genom nerverna i armar och ben.

Behandling

Det finns inget botemedel för diabetesneuropati, men det finns behandling som kan bromsa sjukdomsutvecklingen. Behandlingen kan också hjälpa dig att hantera symtomen, t.ex. smärta och matsmältningsbesvär.

Bromsa sjukdomsutvecklingen

Genom att hålla dina blodsockernivåer inom ett hälsosamt intervall kan du bromsa sjukdomsutvecklingen. Det kan även leda till viss symtomlindring. Att sluta röka och att motionera regelbundet ingår också i en övergripande vårdplan.

Smärthantering

Antiepileptiska och antidepressiva läkemedel är bland de vanligaste medlen som används för att behandla smärta som beror på diabetesneuropati. Tala med din läkare om vilka läkemedel som finns och vilka biverkningar de kan ge. Du kan även överväga alternativa behandlingar, som akupunktur. Alternativa behandlingar kan ge viss lindring när de används tillsammans med läkemedel.

Hantering av komplikationer

Om du har matsmältningsproblem till följd av neuropati, kan det hända att din läkare rekommenderar att du ska äta mindre måltider, men oftare, och begränsa mängden kostfibrer. Om du är kvinna och besväras av vaginal torrhet, kan din läkare föreslå att du använder glidmedel. Om du är man och är impotent, kan läkaren skriva ut läkemedel som Viagra.

Förebyggande

Man kan förebygga diabetesneuropati genom att sköta blodsockernivåerna noga. Håll konsekvent koll på ditt blodsocker, och ta de tabletter och/eller det insulin som läkaren har ordinerat. Att hålla din diabetes under kontroll är det bästa sättet att förebygga diabetesneuropati.

Diabetiker med neuropati måste i synnerhet sköta om sina fötter. Nerverna i fötterna är de mest perifera i kroppen och är de som oftast drabbas av neuropati. Kontrollera regelbundet dina fötter och se efter om du har några småsår eller blåsor, eftersom det kan hända att du inte känner att du skadar dig. Håll fötterna rena och torra och gör noggrann pedikyr. Om du har tecken och symtom på diabetesneuropati, bör pedikyr och fotvård skötas av sjukvårdspersonal eller en fotvårdsspecialist.

Annonsval
Annonsval

Mer från Healthline

image beaconimage beaconimage beacon