Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Hodgkins lymfom

Healthline 2014-05-23 Jaime Herndon
Healthline Image © Hodgkins lymfom Healthline Image

Översikt

Hodgkins lymfom är en typ av lymfkörtelcancer, det vill säga cancer som uppstår i lymfsystemet. Lymfsystemet hjälper immunförsvaret att rena kroppen från avfallsämnen och att motverka infektioner. Det finns två huvudsakliga typer av lymfom: Hodgkins lymfom och non-Hodgkin-lymfom.

Hodgkins lymfom kallas även för Hodgkins sjukdom. Sjukdomen har fått sitt namn efter läkaren Thomas Hodgkin som upptäckte den. Cancern uppstår i de vita blodkropparna (lymfocyterna). Vita blodkroppar hjälper kroppen att försvara sig mot infektioner.

Hodgkins lymfom drabbar människor i alla åldrar men är vanligast i åldersgruppen 15-40 och efter 55 års ålder, enligt American Cancer Society i USA (ACS, 2012). Hodgkins lymfom uppstår oftast i lymfkörtlarna i bröstkorgen, halsen och armhålorna.

Det finns två huvudsakliga typer av Hodgkins lymfom: klassisk Hodgkins lymfom och nodulär lymfocytrik Hodgkins lymfom (NLPHD). Den klassiska typen har flera undertyper och utgör omkring 95 procent av alla diagnoser av Hodgkins lymfom i industriländerna (ACS, 2012). Exakt vad som orsakar Hodgkins lymfom är okänt men forskare har hittat kopplingar till olika miljöfaktorer och till Epstein Barr-viruset, som orsakar körtelfeber.

Det generella överlevnadstalet för Hodgkins lymfom har förbättrats tack vare framväxten av nya behandlingar. Enligt American Cancer Society i USA är överlevnadstalet efter fem år omkring 85 procent, och överlevnadstalet efter tio år är 81 procent (ACS, 2012).

Symtom

Det vanligaste symtomet på Hodgkins lymfom är en smärtfri svullnad i lymfkörtlarna, men det finns också andra symtom som kan tyda på Hodgkins lymfom:

 • nattliga svettningar
 • hudklåda
 • oförklarlig feber
 • trötthet
 • oavsiktlig viktminskning
 • ihållande hosta
 • smärta i lymfkörtlarna efter alkoholintag
 • förstorad mjälte

Om du har något av dessa symtom ska du söka läkare. De kan även vara tecken på andra sjukdomar, och det är viktigt att du får rätt diagnos.

Diagnos och klassificering

Diagnos

För att undersöka om du har Hodgkins lymfom gör läkaren en fysisk undersökning och ställer frågor om din medicinska historia. Han eller hon kan också beställa olika prover och undersökningar för att bekräfta diagnosen, till exempel:

 • en lymfkörtelbiopsi (innebär att en bit vävnad från en lymfkörtel tas ut och analyseras för att hitta eventuella avvikande celler)
 • röntgenundersökningar, till exempel vanlig röntgen eller datortomografi
 • olika blodprover, till exempel fullständig blodstatus (CBC) och andra prover för att kontrollera röda och vita blodkroppar, blodplättar, urea och proteiner i blodet.
 • immunologisk fenotypning för att avgöra vilka typer av cancerceller som förekommer
 • tester av lungfunktionen för att undersöka hur väl dina lungor fungerar
 • ekokardiogram för att undersöka hur hjärtat fungerar
 • benmärgsprov, vilket innebär att ett litet cellprov tas från din höft eller något annat stort ben för att se om cancern har spridit sig

Stadieindelning

När diagnosen Hodgkins lymfom har ställts görs en stadieindelning av cancern. Detta görs för att beskriva var sjukdomen finns och dess spridning. Det finns fyra huvudsakliga stadier av Hodgkins lymfom: från I till IV, med stigande allvarlighetsgrad.

 • Stadium I (tidigt stadium): cancern är begränsad till ett område med lymfkörtlar
 • Stadium II (lokalt spridd sjukdom): cancern finns i två områden med lymfkörtlar ovanför eller nedanför diafragman, eller i ett område med lymfkörtlar plus ett närliggande område eller organ
 • Stadium III (spridd sjukdom): cancern finns i lymfkörtlar såväl ovanför som nedanför diafragman, eller i ett område med lymfkörtlar och ett organ på motsatta sidor av diafragman
 • Stadium IV (mycket spridd sjukdom): cancern har spridit sig vidare från lymfkörtlar och mjälte till skelett, benmärg, hud eller organ

Varje stadium har också underkategorier baserat på symtom och vilka organ som drabbats.

Behandling

Hodgkins lymfom behandlas på olika sätt beroende på i vilket stadium sjukdomen är. De vanligaste behandlingsalternativen är cellgifter (cytostatika/kemoterapi) och strålbehandling. Cellgifter är läkemedel som dödar eller hämmar cancerceller. De kan ges oralt eller intravenöst beroende på vilket läkemedel det handlar om. Strålbehandling innebär att kraftig röntgenstrålning används för att döda cancerceller.

För patienter som inte svarar på cellgifter eller strålbehandling kan högre doser av cellgifter och en stamcellstransplantation bli aktuellt. Vid en stamcellstransplantation ersätts de cancerösa blodbildande stamcellerna i kroppen med friska stamceller från patienten själv eller från en donator.

I det tidiga stadiet av nodulär lymfocytrik Hodgkins lymfom (NLPHD) används ibland endast strålbehandling, eftersom NLPHD oftast har ett långsammare förlopp än klassisk Hodgkins lymfom. I mer framskridna stadier kan målinriktade cancerläkemedel användas som komplement till cellgifter.

Att orka

Cancerbehandlingar ger ofta långvariga biverkningar och kan bland annat öka risken för andra typer av cancer. Efter att du har behandlats för Hodgkins lymfom är det viktigt att du fortsätter med den uppföljningsvård som läkarna ordinerar så att cancern kan hittas så tidigt som möjligt om den kommer tillbaka. Dessutom följer man upp eventuella biverkningar av behandlingen. Om du har fått strålbehandling av bröstkorgen ökar risken för bröstcancer, lungcancer, hjärtsjukdom och höga kolesterolvärden. Om du har haft Hogdkins lymfom är det därför viktigt att du regelbundet genomgår mammografi, lämnar kolesterolprover och går på screeningundersökningar för hjärtsjukdom.

Prata med din läkare om du är orolig för långvariga biverkningar och om vad du kan göra för att minska riskerna. Stödgrupper och samtal med kurator eller psykolog kan hjälpa dig att hantera situationen och ge dig utrymme att prata om din oro och dina känslor kring sjukdomen.

Prognos

Under de senaste decennierna har flera nya behandlingar av Hodgkins lymfom tagits i bruk och överlevnadstalen för den här typen av lymfom har förbättrats betydligt. Här följer de relativa överlevnadstalen för alla patienter i USA som fått diagnosen Hodgkins lymfom (ACS, 2012):

 • Överlevnadstal efter ett år: omkring 92 procent
 • Överlevnadstal efter fem år: omkring 85 procent
 • Överlevnadstal efter tio år: omkring 81 procent

Överlevnadstalet varierar beroende på sjukdomsstadiet och patientens ålder. Här följer överlevnadstalen efter fem år för de olika stadierna: (ACS, 2012)

 • Överlevnadstal efter fem år för Hodgkins lymfom i stadium I = omkring 90 procent
 • Överlevnadstal efter fem år för Hodgkins lymfom i stadium II = omkring 90 procent
 • Överlevnadstal efter fem år för Hodgkins lymfom i stadium III = omkring 80 procent
 • Överlevnadstal efter fem år för Hodgkins lymfom i stadium IV = omkring 65 procent

Efter avslutad behandling får du gå på regelbundna återbesök hos din läkare. Det är viktigt att du går på alla uppföljningsbesök och följer läkarens anvisningar.

Annonsval
Annonsval

Mer från Healthline

image beaconimage beaconimage beacon