Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Njurstenar

Healthline 2014-05-23 Verneda Lights and Matthew Solan
Healthline Image © Njurstenar Healthline Image

Översikt

Njurstenar, eller renal calculi, är solid massa bestående av kristaller. Njursten har sitt ursprung i njurarna, men kan finnas var som helst i urinvägarna. Urinvägarna inkluderar njurarna, urinledaren, blåsan och urinröret.

Njursten är känt för att vara en av de mest smärtsamma medicinska sjukdomarna. Orsakerna till njursten varierar enligt typen av sten. National Institute of Diabetes and Kidney Disease rapporterar att ungefär 1 miljon människor i USA behandlas för njursten varje år (NIDKD).

Typer

Inte alla njurstenar består av samma kristaller. De olika typerna av njurstenarna inkluderar:

Kalcium

Kalciumstenar är de vanligaste. De kan bestå av kalciumoxalat (mest vanligt), fosfat eller maleat. C-vitamin och spenat innehåller oxalat. Kalciumbaserad njursten förekommer mest i unga män mellan 20 och 30 år.

Urinsyra

Denna typ av njursten är vanligare hos män än hos kvinnor. De kan uppstå i människor med gikt eller dem som genomgår kemoterapi.

Struvit

Den här typen av sten förekommer mest i kvinnor med urinvägsinfektion. Dessa stenar kan vara mycket stora och leda till urinobstruktion.

Cystin

Cystinstenar är sällsynta. De förekommer hos både män och kvinnor som har den genetiska sjukdomen cystinuri.

Övrigt

Läkemedel som triamteren och aciclovir kan också leda till stenar.

Risker

Den största riskfaktorn för att utveckla njursten är att framställa mindre än 1 liter urin per dag. Det är därför som de ofta förekommer i alltför tidigt födda spädbarn, som tenderar att ha njurproblem. Det är dock vanligast att njursten drabbar människor mellan 20 och 40 år. Andra riskfaktorer innefattar:

 • etnicitet (det är mer sannolikt att kaukasier (vita) har njursten än afro-amerikaner (svarta))
 • kön (även om njursten oftast förekommer i män, ökar förekomsten hos kvinnor)
 • tidigare historia med njursten (när någon har haft njursten ökar sannolikheten för att ha ytterligare en episod)
 • njursten i släkten
 • uttorkning (uttorkning orsakar minskat urinflödet, vilket i hög grad ökar risken)
 • fetma
 • kost som är hög i protein, salt och/eller glukos
 • gastrisk bypass-operation
 • inflammatoriska tarmsjukdomar (som kan orsaka högre kalciumabsorption)
 • andra medicinska sjukdomar (hyperparatyroidism kan orsaka ökning i absorptionen av kalcium och fosfor; njurkanalsacidos kan också utgöra en riskfaktor för njursten)

Symtom

Njursten är kända för att leda till svår smärta. Symtom på njursten kanske inte visar sig förrän stenen börjar förflytta sig nedför urinledarna. Den svåra smärtan kallas för njurkolik. Smärtan kan finnas på en sida av ryggen eller buken. Hos män kan smärtan stråla ut i ljumskarna. Smärtan från njurkoliken kommer och går men är mycket intensiv. Människor med njurkolik tenderar att vara rastlösa. Andra symtom som finns närvarande kan vara:

 • blod i urinen
 • kräkning
 • illamående
 • missfärgad urin eller urin som luktar illa
 • frossa
 • feber

Varför njursten kan vara ett problem

Stenarna stannar inte alltid kvar i njuren Ibland flyttar de sig från njuren till urinledarna. Urinledarna är små och delikata, och stenarna kan vara för stora för att lätt kunna förflytta sig nedför urinledaren till blåsan. Stenarnas framfart ned i urinledaren kan leda till spasmer och irritation i urinledarna, vilket kan leda till att det visas blod i urinen.

Ibland blockerar stenarna urinflödet. Det kallas urinvägsblockering. Urinvägsblockeringar kan leda till njurinfektion (pyelonefrit) och njurskada.

Diagnos

Diagnosen njursten kräver en fullständig bedömning av medicinsk hälsohistoria och en hälsoundersökning. Andra tester inkluderar:

 • blodprover för kalcium, fosfor, urinsyra och elektrolyter
 • BUN, ureakväve i blodet, och kreatinin för att utvärdera njurfunktion
 • urinanalys för att se om det finns kristaller, bakterier, blod och vita celler
 • undersökning av stenar som passerat för att avgöra typ

Följande tester kan utesluta blockering:

 • bukröntgen
 • intravenös pyelogram (IVP)
 • retrograd pyelogram
 • ultraljud av njuren
 • magnetröntgen av buk och njurar
 • datortomografi av buken

Behandling

Behandlingen anpassas beroende på vilken typ av sten det gäller. Urinen kan silas ut och stenarna insamlas för utvärdering. Det kan öka urinflödet att dricka sex till åtta glas med vatten. Människor som är uttorkade eller har svårt illamående och kräkningar kan behöva intravenösa vätskor. Andra behandlingsalternativ inkluderar:

Medicin

Smärtlindring kan kräva narkosläkemedel. Närvaron av infektion kräver behandling med antibiotika. Andra läkemedel inkluderar:

 • allopurinol för urinsyra-stenar
 • diuretika
 • natriumbikarbonat eller natriumcitrat
 • fosforlösningar

Litotripsi

Extrakorporeal chockvågslitotripsi använder ljudvågor för att bryta upp stora stenar så att de lättare kan förflytta sig nedför urinledarna till blåsan. Den här proceduren kan vara obehaglig och kan kräva lätt bedövning. Det kan leda till blåmärken på buken och ryggen och blödning runt njurarna och närliggande organ.

Tunneloperation (perkutan nefrolitotomi)

Stenar tas bort genom ett litet snitt i ryggen och kan behövas när:

 • stenen orsakar blockering och infektion eller skadar njurarna
 • stenen har växt sig för stor för att kunna passera
 • det går inte att hantera smärtan

Ureteroskopi

När en sten fastnar i urinledaren eller blåsan kan läkaren använda ett instrument som kallas för ett ureteroskop för att avlägsna den. En liten ledningstråd med inkopplad kamera sätts in i urinröret och förs in i blåsan. En liten bur används för att ta tag i stenen och avlägsna den. Stenen skickas sedan till laboratoriet för analys.

Förebyggande

Korrekt hydrering är en viktig förebyggande åtgärd. Johns Hopkins Medicine rekommenderar att dricka sex till åtta glas vatten dagligen (Johns Hopkins). Du kan byta ut några glas mot ginger ale, citron & lime-soda och fruktjuice. Läkaren kan också förskriva läkemedel som hjälper till att förhindra bildningen av stenar av kalcium och urinsyra.

Annonsval
Annonsval

Mer från Healthline

image beaconimage beaconimage beacon