Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Så ökar klimatförändringar risken att bli sjuk av mat

Logotyp för Kurera Kurera 2021-11-24 carolinaeriksson
Växter blir vattnade ur kanna © Kurera Tidskrift AB Växter blir vattnade ur kanna

En ny rapport visar att vi riskerar att bli sjuka av maten i framtiden. Ökad nederbörd, torka och extremväder påverkar både vatten, djur och grödors utsatthet för smittoämnen – och därmed även vår mat. Men det finns lösningar!

Såväl olika virus och bakterier, som salmonella och shigella, liksom parasiter och mögelgifter kan komma att öka i mat och dricksvatten i framtiden. Och det beror alltså på klimatförändringar i form av ökad torka eller nederbörd, högre medeltemperatur och mildare vintrar.

LÄS OCKSÅ: Debatt: “Vego minskar risken för framtida pandemier”

Ökad nederbörd och torka i Sverige

Enligt rapporten är det odling av såväl växter, som uppfödning av djur och produktion av dricksvatten, som med stor sannolikhet kommer att påverkas, och därmed hela vårt livsmedelssystem. För även här i Sverige kommer vi få mer nederbörd, framför allt i norr, och i södra delen finns ökad risk för torka och vattenbrist, enligt rapporten.

LÄS OCKSÅ: 50 förändringar i vardagen som ska rädda planeten

Här är 6 exempel på hur klimatet påverkar maten:

  • Översvämningar och extremväder kan leda till att bakterier sprids lättare från avlopp och betesmarker  till bevattningssystem och odlingsmarker och därmed även till grödor.
  • Torka som leder till vattenbrist innebär också en fara, då vi kan behöva använda bevattningsvatten som inte håller tillräckligt hög kvalitet. På så sätt kan skadliga mikroorganismer spridas vidare till grödor.
  • Djur kan bli mer mottagliga för sjukdomar på grund av värmeböljor och andra stressande klimatfaktorer.
  • Helt nya smittoämnen som drabbar djur kan också bli verklighet i Sverige. Precis som fler av de virus och bakterier som redan finns här.
  • Vi kan också få en ökad spridning och förekomst av insekter som är bärare av sjukdomar, som de sedan sprider vidare till grödor och större djur.
  • Högre vattentemperaturer kan också leda till mer smittoämnen i fisk och skaldjur.

LÄS OCKSÅ: Här gömmer sig den kritiserade palmoljan

Klimatanpassning en nyckel

Men, det finns sätt att tackla dessa risker på, som tur var. För det är viktigt att vi kan fortsätta hålla den goda livsmedelssäkerhet som vi har i dagsläget här i Sverige. Genom att klimatanpassa samhället minskar vi vår sårbarhet för klimatrelaterade händelser, och tar även vara på positiva effekter som ett förändrat klimat ger. Det kan handla om exempelvis stadsplanering och planering av vatten- och avloppssystem. Eller om rutiner inom lant- och skogsbruk och säkerhetsfrågor inom vår elförsörjning.

Källa: Rapporten: Mikrobiologiska faror i livsmedel vid ett förändrat klimat

Av Carolina Eriksson

Annonsval
Annonsval

Mer från Kurera

image beaconimage beaconimage beacon