Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Testikelcancer

Healthline 2014-05-23 Jaime Herndon
Healthline Image © Testikelcancer Healthline Image

Översikt

Testikelcancer är en cancer som har sitt ursprung i den ena eller båda testiklarna. Testiklarna är de manliga könskörtlarna som ligger inuti pungen (påsen av hud som sitter nedanför penis). De sköter om tillverkningen av spermier och hormonet testosteron.

Testikelcancer börjar ofta med förändringar i könscellerna, alltså de celler i testiklarna som bildar spermier. Testikelcancer kallas ibland för en könscellstumör.

Det finns två huvudtyper av testikelcancer: seminom och icke-seminom. Seminom är långsamväxande testikeltumörer. De är i allmänhet begränsade till testiklarna, men lymfkörtlarna kan också drabbas. Icke-seminom är en vanligare form av testikelcancer. Den typen växer snabbare och kan spridas till andra delar av kroppen.

Testikelcancer är den cancerform som diagnostiseras oftast hos män i åldern 15-35 år, men den kan förekomma i alla åldrar. Det är också en av de cancerformer som går bäst att behandla, även när den har spridit sig till andra ställen. Enligt National Center for Biotechnology Information (NCBI) i USA är till exempel överlevnaden hos patienter med tidiga seminom 95 procent eller högre. Andelen är något lägre hos dem med mer framskridna stadier av testikelcancer (NCBI, 2012).

Risker

Riskfaktorer är omständigheter som ökar risken för att utveckla en sjukdom. Riskfaktorer för testikelcancer kan vara:

 • att sjukdomen finns i släkten
 • onormal testikelutveckling
 • att vara av kaukasoid ("vit") ras
 • att ha en testikel som inte har vandrat ner i pungen under fosterstadiet

Symtom

En del män har inga symtom när de får diagnosen testikelcancer. När symtomen kommer, kan de vara:

 • smärta eller obehag i testikeln
 • svullnad i en testikel
 • smärta i nedre delen av buken eller ryggen
 • utveckling av bröstvävnad

Om du har några symtom på testikelcancer ska du boka tid hos din läkare.

Diagnos

Din läkare kan använda flera olika undersökningar och tester för att diagnostisera testikelcancer. Det kan röra sig om:

 • en kroppsundersökning, där läkaren kan känna om det finns något onormalt i testiklarna, till exempel knölar eller svullnad
 • ett ultraljud för att undersöka den inre strukturen i testiklarna
 • blodprover som kallas tumörmarkörprover och som kan visa förhöjda nivåer av ämnen relaterade till testikelcancer, som alfafetoprotein eller beta-humant koriongonadotropin

Om man misstänker cancer kan det hända att man måste ta bort hela testikeln för att få ett prov på testikelvävnaden. Man kan inte ta provet medan testikeln är kvar i pungen, eftersom det kan göra att cancern sprider sig i pungen.

När man har ställt diagnosen, gör man ytterligare tester/undersökningar (till exempel datortomografi (DT) av bäckenet och buken) för att se om cancern har spridit sig till något annat ställe. Detta kallas stadiebestämning. Stadiet för en testikelcancer kan variera från stadium I till stadium III:

 • Stadium I betyder att cancern är begränsad till testikeln
 • I stadium II har cancern spridit sig till lymfkörtlarna i buken
 • Cancer i stadium III har spridit sig till andra delar av kroppen, ofta till lungor, lever, hjärna och skelett.

Ett annat sätt att klassificera cancern är utifrån det förväntade svaret på behandlingen: god, intermediär och dålig prognos.

Behandling

Det finns fem olika standardbehandlingar som används mot testikelcancer. Beroende på cancerns stadium kan man behandlas med ett eller flera alternativ.

Operation används för att ta bort den ena eller båda testiklarna och vissa omgivande lymfkörtlar, både för att stadiebestämma och behandla cancern.

Vid strålbehandling är det energirik strålning som dödar cancercellerna. Den kan vara extern (yttre) eller intern (inre). Vid extern strålbehandling använder man en apparat som riktar strålningen mot cancerområdet. Intern strålning innebär att man placerar radioaktiva frön eller kapslar i det sjuka området. Denna form fungerar ofta bra mot seminom.

Cellgifter (cytostatika; kemoterapi) är läkemedel som dödar cancerceller. Det är en systemisk behandling (inte lokal), vilket betyder att den kan döda cancerceller som har spridit sig till andra delar av kroppen. Läkemedlen tas genom munnen eller intravenöst och förs sedan runt med blodet och dödar cancercellerna.

Observation (som även kallas expektans eller "aktiv övervakning") kan vara ett alternativ om cancern är i ett tidigt skede och det inte finns några symtom.

Vid mycket avancerad testikelcancer kan man ge cellgifter i hög dos, följt av en stamcellstransplantation. Cellgifterna dödar cancercellerna men även patientens blodbildande celler. Men när cancercellerna har dött, tillför man stamceller till patienten, och dessa celler utvecklas till friska blodkroppar.

Komplikationer

Även om testikelcancer är en mycket behandlingsbar cancerform, kan den ändå sprida sig till andra delar av kroppen. Om den ena eller båda testiklarna tas bort, kan det påverka fertiliteten. Innan behandlingen påbörjas ska du fråga din läkare om vad det finns för alternativ för att bevara fertiliteten.

Annonsval
Annonsval

Mer från Healthline

image beaconimage beaconimage beacon