Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Vårdhundar ökade temperaturen hos äldre

Logotyp för Kurera Kurera 2021-05-02 carolinaeriksson
Äldre kvinna kramar om hund © Kurera Tidskrift AB Äldre kvinna kramar om hund

Ett lurvigt, gulligt och biverkningsfritt alternativ för att lindra oro och stress hos äldre? Låta dem umgås med vårdhundar. En ny studie bekräftar tidigare forskning om hundars goda hälsopåverkan.

I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet har effekten av regelbundna möten mellan boende och så kallade vårdhundar utvärderats genom att fingertoppstemperaturen har mätts hos de äldre. Temperaturen i fingertopparna har nämligen visat sig öka vid när stressen sänks och vi blir mer avslappnade, enligt tidigare studier.

LÄS OCKSÅ: Kel med husdjur i coronatider ökar våra oxytocinnivåer

Oro bland äldre stort problem

Oro och högt blodtryck är dessvärre vanligt förekommande bland äldre som bor på äldreboenden och ses som ett stort problem. Anledningarna kan vara åldrandet i sig, fysisk inaktivitet och begränsat socialt umgänge. Ofta behandlas bägge tillstånd med olika sorters läkemedel, men som kan innebära olika biverkningar.

Studien skedde i Skaraborgs län där en vårdhund, som tränats speciellt för att umgås lugnt med främlingar, besökte tre äldreboenden ihop med sin förare. Hunden fick träffa de boende i ett dagrum två gånger i veckan, i en timmes tid varje gång, i totalt fyra veckor.

LÄS OCKSÅ: Inget som tyder på att husdjur sprider coronaviruset

Fingertoppstemperaturen ökade

De äldres fingertoppstemperatur mättes under hela besöket och även under en kontrollperiod på två veckor före respektive efter perioden med hundbesök.

Resultatet visade att de äldre som umgåtts med vårdhunden fick en ökad fingertoppstemperatur över tid genom studien som även fortsatte efter det att hunden slutat komma.

Vid varje enskilt besök ökade också temperaturen, som en direkt reaktion på hundens närvaro.

LÄS OCKSÅ: 7 tips till dig som vill skaffa valp i coronatider

Vårdhundar lugnar de äldre

En kontrollgrupp av andra äldre personer användes också som jämförelse. I denna grupp, som inte fick hundbesök, sågs ingen temperaturökning, utan istället en minskning under tiden studien pågick. Under vissa veckor hade hundgruppen dessutom högre genomsnittlig fingertoppstemperatur.

Forskarna summerar att denna studies resultat stärker tidigare forskningsresultat som visar att vårdhundar spelar en viktig roll inom äldrevården: de lugnar de äldre och hjälper dem att slappna av.

Läs hela studien här!

Av Carolina Eriksson

Annonsval
Annonsval

Mer från Kurera

image beaconimage beaconimage beacon