Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Första långtidsverkande behandlingen mot hiv finns nu i Sverige

Logotyp för Kurera Kurera 4 dagar sedan ingerkurera
man tittar ut över molnen © Kurera Tidskrift AB man tittar ut över molnen

Ungefär 40 miljoner personer i världen har hiv. De flesta finns i Afrika. I Sverige finns cirka 8 000 kända fall av hiv. Dagens medicin gör att de med hiv kan leva ett bra liv, som inte blir förkortat. Och nu har ett nytt läkemedel kommit ut på marknaden som innebär behandling mellan sex och tolv dagar per år istället för 365 dagar.

I början av 80-talet slog hiv och aids ner som en bomb. Idag är hiv är inte längre en livshotande sjukdom och man kan, med rätt behandling, leva som alla andra. Men stigmatisering och okunskap om den kroniska sjukdomen har gjort att som lever med hiv varje dag blivit påminda om sin sjukdom eftersom de varit tvungna att ta sin medicin varje dag. Så är det inte längre.

Utvecklingen av läkemedel av hiv-infektioner har förändrat livet för människor med hiv. De kan leva sina liv precis som alla andra, med god livskvalitet och de slipper rädslan att dö i förtid.

Att varje dag ta sin medicin ger dock en daglig påminnelse om sjukdomen. Något som kan påverka person negativt. En ny injektionsbehandling möjliggör för hiv-patienter att bara få behandling mellan sex och upp till tolv gånger per år.

LÄS OCKSÅ: Varje dag får närmare 6 000 personer hiv – vad vet du om sjukdomen?

Inte smittsamt via sex

De flesta som lever med hiv har blivit smittade i ett annat land innan de flyttade till Sverige. Och rapporter visar på cirka 500 nya hiv-fall per år.

Man kan inte smittas av hiv genom att krama eller kyssa en person med hiv. Inte heller om man använder samma kaffemugg eller handduk. Idag vet vi att hiv inte sprids via djur eller insikter och inte genom luft och mat.

Att ha sex med en hiv-infekterad person som är välbehandlad innebär inte att du själv får hiv.

LÄS OCKSÅ: Det inre arbetet hjälper Helena att leva med HIV

Alla ska ha bra livskvalitet

2014 satte man upp ett 90-90-90-mål. Det innebar att fram till 2020 så skulle 90 procent av de med hiv ha fått diagnos och av dem skulle 90 procent stå på behandling med antiretrovirala läkemedel. De sista 0+-målet var att de som fick behandling skulle ha så låga virusnivåer att de inte var mätbara. Något som i praktiken innebär att dessa patienterna inte längre riskerar att föra över sjukdomen till andra. 2016 blev Sverige första landet i världen att nå målet.

Samma år sattes ett nytt, fjärde 90-mål upp. Det nya 90-målet ska inte bara dämpa virusnivåerna, utan att också se till att de som lever med hiv har en god livskvalitet.

I enkätstudien, Leva med hiv, som gjordes 2014, visar resultaten att de hiv-drabbade fortfarande upplever bemötande och sin situation som svår.

LÄS OCKSÅ: Tobias Karlsson: ”Jag är en hypermänniska”

Här är lite statistik:

• 4 av 5 personer (78 procent) som lever med hiv är i hög grad oroliga över att berätta om sin hivstatus.

• 30 procent uppger att de i hög grad har upplevt stigma där vänner och bekanta har tagit avstånd från dem på grund av hiv.

• 22 procent av de som lever med hiv upplever i hög grad hopplöshetskänslor.

• 55 procent av de som lever med hiv är oroliga över allmänhetens attityder till personer med hiv.

• 40 procent av kvinnorna och 64 procent av männen med hiv upplever att sexlivet har påverkats negativt av hiv.

Av Inger Palm

Annonsval
Annonsval

Mer från Kurera

image beaconimage beaconimage beacon