Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Kvinnor med apkoppor missas av vården

Logotyp för TT Nyhetsbyrån TT Nyhetsbyrån 2022-11-23 TT Nyhetsbyrån
3D-illustration föreställande apkoppsvirus. © Anders Humlebo/TT 3D-illustration föreställande apkoppsvirus.

En internationell studie visar att kvinnor ofta smittas av apkoppor genom hud-mot-hudkontakt. Eftersom smittöverföring förknippas med sexuella kontakter kan vården lätt missa infektionen.

– Risken är att kvinnor som får lokala symtom med blåsor eller sår och allmän sjukdomskänsla söker sig till vårdcentralen och att man missar att det faktiskt är apkoppor. Det är så starkt förknippat med män som har sex med män, säger Anna Grahn, docent och infektionsläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, en av forskarna bakom en ny studie.

Anna Grahn docent och infektionsläkare, är en av forskarna bakom en internationell studie om apkoppor hos kvinnor. © Privat Anna Grahn docent och infektionsläkare, är en av forskarna bakom en internationell studie om apkoppor hos kvinnor.

Ovanligt bland kvinnor

Studien, som publicerats i tidskriften Lancet, har jämfört hur apkoppor smittar och hur det yttrar sig bland ciskvinnor, alltså personer som registrerats som kvinnor vid födseln och fortsatt har kvinnlig könsidentitet, och transkvinnor, kvinnor som registrerats som pojkar vid födseln men som nu har kvinnlig könsidentitet.

Totalt 136 kvinnor i 15 länder har ingått i studien. Det är inte så många men apkoppor är också ovanligt bland kvinnor. Globalt är det bara knappt 4 procent av de som konstaterats smittade som är kvinnor.

Smittas utan sex

Runt var fjärde kvinna tros ha smittats av apkoppor via hud-mot-hud-kontakt eller via kroppsvätskor utan sexuell kontakt. Förutom att kvinnan riskerar att bli sjuk utan rätt behandling finns risken att hon sprider apkopporna vidare om hon inte får rätt diagnos. Därför är det viktigt, inte minst för vården att ha kunskap om detta, enligt Anna Grahn.

– Flera av ciskvinnorna har behövt söka vård flera gånger innan de fått rätt diagnos. Eftersom det är vanligare att de fått smittan utan sexuell kontakt är det lättare att ta fel. Det kan bli att man misstänker herpes eller någon annan infektion istället och kanske börjar behandla mot det, säger Anna Grahn. Dessutom söker sig ciskvinnor i större utsträckning till vårdinrättningar där man kanske inte har samma kunskaper om apkoppor som man har på infektionskliniker och könsmottagningar.

För transkvinnorna liknade smittmönstret det som är känt inom gruppen män som har sex med män som nästan uteslutande smittas genom sexuell kontakt.

En fjärdedel av ciskvinnorna hade barn i hemmet men trots det var det bara två som hade smittats, vilket forskarna menar är en viktig lärdom.

Antalet fall som bekräftats med apkoppor har kraftigt gått ner i Sverige. Under vecka 44 rapporterades inga nya fall och veckan innan var det tre. Totalt har 212 fall av apkoppor bekräftats i Sverige.

– Vi gick från botten till toppen och tillbaka till botten med endast få nya fall och det gäller i både Amerika och Europa där flest fall har noterats. Än så länge vet vi inte vad det beror på, säger Anna Grahn.

Annonsval
Annonsval

MICROSOFT STORE

image beaconimage beaconimage beacon