Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Här är perennerna som gör rabattkanter lättskötta

Logotyp för Gazzine Gazzine 2021-07-19 Dan Rosenholm

Det är rabattens kanter som är problemet. Det är de som blir fula och genererar mest arbete, det är där ogräsen härjar. Det gäller både invid gräsmattor och vid hårdlagda ytor. Öppen jord måste alltid undvikas, i den självsår sig fröogräsen och rotogräsen kryper in från sidorna. Täta perenner är lösningen, elegant och effektivt. Men de måste hålla ogräset stången utan att kväva sina grannar eller krypa ut i gräsmattorna.

Text och bild: Dan Rosenholm

För marktäckare som står på rad längs en rabattkant är kraven högre än för sådana som ska bilda enhetliga ytor. Det handlar framförallt om att skugga ut oönskade växter, att beröva ogräsen tillgång på ljus.

Bra kantväxter ska täcka marken väl, grönska tidigt på säsongen, ha lång vegetationsperiod och vara långlivade. De bör dessutom etablera sig snabbt, planterar man i maj ska bladmassan helst ha slutit sig i augusti. Den ideala kantväxten håller sig alltså tät och fin hela säsongen och vissnar inte ner förrän sent på hösten. De ska vara överlevare som uthärdar alla tänkbara väder, tåla torka såväl som fukt, inte vara kinkiga utan ha viljan att växa.

Vilka uppfyller alla de här stenhårda kraven? Egentligen ingen. Någon har uttryckt att det är som att välja partner, att man vill ha så många önskemål som möjligt uppfyllda men att några saker är viktigare än andra.

De tre bästa kantväxterna

Tre kantväxter är betydelsefullare än andra. Jättedaggkåpa, kungsnäva och flocknäva, den trion är effektivast på att hålla bort ogräs och passar speciellt bra direkt mot gräskanter.

Jättedaggkåpa, Alchemilla mollis . Blommar under en dryg månad i juni–juli. Trivs i sol–halvskugga. Lämpligt planteringsavstånd 35 cm. Blir 30–50 cm hög. © Tillhandahålls av Gazzine Jättedaggkåpa, Alchemilla mollis . Blommar under en dryg månad i juni–juli. Trivs i sol–halvskugga. Lämpligt planteringsavstånd 35 cm. Blir 30–50 cm hög.

Jättedaggkåpa står på samma ställe hela tiden. Själva plantan sprider sig inte, det är bladen som täcker. Detsamma gäller kungsnäva. Flocknäva, däremot, breder ut sig med ytliga jordstammar som växer ihop till ett underjordiskt nätverk. Efter något år ser man inte var de ursprungliga plantorna stod. En del tror att det är effektivast att göra som den, men jättedaggkåpa och kungsnäva täcker marken väl så bra. Allt handlar egentligen om hur de angriper sina konkurrenter, om de anfaller ovanifrån eller kryper på från sidan.

Kungsnäva, Geranium × magnificum , med stammen av en himalayabjörk i bakgrunden. Blommar under en månad, vanligen under juni. Trivs i sol–halvskugga. Lämpligt planteringsavstånd 35 cm. Blir 40–50 cm hög. © Tillhandahålls av Gazzine Kungsnäva, Geranium × magnificum , med stammen av en himalayabjörk i bakgrunden. Blommar under en månad, vanligen under juni. Trivs i sol–halvskugga. Lämpligt planteringsavstånd 35 cm. Blir 40–50 cm hög.

Invid gräsmattor är jättedaggkåpa förstahandsvalet. De uthärdar både att snaggas av gräsklipparen och en del tramp. Dessutom tål de fuktighet, och kan placeras invid dammkanter eller i fukthål. På liknande sätt som jättedaggkåpa passar kungsnäva att placeras direkt invid gräsmattor, den beter sig som daggkåpa, har inga utlöpare och är mer torktålig än flocknäva. Av den finns namnsorter att välja på, men de är väldigt lika varandra.

Även flocknävor fungerar invid gräsmattor utan att de behöver kantskäras, men då gäller det att vara tuff när man klipper annars tar de över. Extra bra fungerar flocknävor som krans kring nyplanterade träd, inte minst som skydd mot gräsklipparmarodörer som riskerar att krocka med stammarna. Däremot har de svårt för torka och extrem sol, bäst mår de mellan och under buskar. På den torra östkusten kan de få det svårt utan överståndare.

Flocknäva, Geranium macrorrhizum . Blommar under en månad i maj–juli. Trivs halvsol–skugga. Lämpligt planteringsavstånd 30 cm. Blir 20–40 cm hög. © Tillhandahålls av Gazzine Flocknäva, Geranium macrorrhizum . Blommar under en månad i maj–juli. Trivs halvsol–skugga. Lämpligt planteringsavstånd 30 cm. Blir 20–40 cm hög.

Flocknävesorter finns det gott om att välja mellan. ’Bevan’s Variety används mycket, den tillhör de bästa och täcker väl. Den svenska sorten ’Pastis’ är frisk och har extra täckande bladverk. Den annars utmärkta ’Ingwersen’s Variety’ kan ha problem med virusinfektioner, men en del leverantörer garanterar friskhet. En av de sämsta, däremot, är den alltför vanliga ’Spessart’. Den är svagväxande, extra flikig, inte tuff mot ogräs och dessutom trist blek i färgen.

Förutom de här tre växterna följer ytterligare åtta marktäckande växter som passar i rabattkanten. Alla är långlivade överlevare, kanske med undantag av skogssalvia där enstaka plantor kan gå ut.

Åtta marktäckare för rabattkanter

Bergenia blommar under maj–juni. Trivs i sol–skugga. Blir 20–30 cm hög. Lämpligt planteringsavstånd 30–35 cm. På bilden arten Bergenia purpurascens . © Tillhandahålls av Gazzine Bergenia blommar under maj–juni. Trivs i sol–skugga. Blir 20–30 cm hög. Lämpligt planteringsavstånd 30–35 cm. På bilden arten Bergenia purpurascens .

Bergenia

När man sätter bergenior längs kanter är det en fördel att plantera i dubbla rader. Användbara sorter är bland annat ’Rotblum’, för den som vill ha något stort, och ’Baby doll’ för den som behöver något mindre till växten.

Liten flocknäva, Geranium × cantabrigiense . Blommar under en månad i maj–juli. Trivs i sol–halvskugga. Lämpligt planteringsavstånd 25 cm. Blir 20–30 cm hög. På bilden ’Karmina’, i bakgrunden utblommad kirgislök. © Tillhandahålls av Gazzine Liten flocknäva, Geranium × cantabrigiense . Blommar under en månad i maj–juli. Trivs i sol–halvskugga. Lämpligt planteringsavstånd 25 cm. Blir 20–30 cm hög. På bilden ’Karmina’, i bakgrunden utblommad kirgislök.

Liten flocknäva

Sorten ’Biokovo’, som också kallas biokovonäva, är vitrosa, medan ’Karmina’, har en klar rosa färg. Liten flocknäva växer försiktigare än flocknäva, men är bra för sin höjd, och växterna innanför behöver inte vara lika höga och tuffa. Biokovonäva breder ut sig mer och växer starkare än sorter som ’Karmina’.

Funkia, Hosta . Blommar under juni–augusti. Trivs i sol–skugga. Lämpligt planteringsavstånd 35–40 cm. Blir 30–50 cm hög. På bilden sorten ’Frances Williams’. © Tillhandahålls av Gazzine Funkia, Hosta . Blommar under juni–augusti. Trivs i sol–skugga. Lämpligt planteringsavstånd 35–40 cm. Blir 30–50 cm hög. På bilden sorten ’Frances Williams’.

Funkia

Funkior är egentligen inte optimala som kantväxter eftersom de grönskar sent. Det kan till och med finnas risk att de blir söndertrampade på våren eftersom man inte ser dem. Välj sorter med bladverk som täcker, till de bättre hör ’Francee’ eftersom den växer mer som marktäckare än strut. Den storvuxna ’Frances Williams’ passar i större sammanhang. ’Halcyon’ i något mindre. Står funkior fuktigt eller i lerhaltig jord klarar de mer sol, men det är sortberoende.

Rosenplister, Lamium maculatum . Blommar under stora delar av säsongen. Trivs i halvskugga–skugga. Lämpligt planteringsavstånd 35 cm. Blir 20–35 cm hög, mest beroende på gödsling © Tillhandahålls av Gazzine Rosenplister, Lamium maculatum . Blommar under stora delar av säsongen. Trivs i halvskugga–skugga. Lämpligt planteringsavstånd 35 cm. Blir 20–35 cm hög, mest beroende på gödsling

Rosenplister

Rosenplister är speciellt bra i halvskuggiga lägen där de silvriga bladen lyser upp. De finns i många bra sorter, knappast någon är dålig. Ska inte blandas ihop med gulplister, L. galeobdolon, som växer glesare.

Kantnepeta, Nepeta × faassenii . Blommar i över en månad under maj–juli. Trivs i sol. Lämpligt planteringsavstånd 35 cm för större sorter, 25 cm för ’Superba Buhl’. Blir 25–60 cm hög beroende på sort. © Tillhandahålls av Gazzine Kantnepeta, Nepeta × faassenii . Blommar i över en månad under maj–juli. Trivs i sol. Lämpligt planteringsavstånd 35 cm för större sorter, 25 cm för ’Superba Buhl’. Blir 25–60 cm hög beroende på sort.

Kantnepeta

Kantnepeta tål att stå kargare och torrare än till exempel daggkåpa och flocknäva. Den lägsta sorten, ’Superba Buhl’, blir ungefär 25 till 35 cm hög och döljer inte bakomliggande växter. Detta till skillnad mot den storvuxna ’Walker’s Low’ som ofta når upp mot 60 centimeters höjd och har ett missvisande namn eftersom det är en av de högsta.

Praktbetonika, Betonica macranthantha ’Superba’. Blommar i juni–juli. Trivs i sol–halvskugga. Lämpligt planteringsavstånd 30 cm. Blir 30–40 cm hög. © Tillhandahålls av Gazzine Praktbetonika, Betonica macranthantha ’Superba’. Blommar i juni–juli. Trivs i sol–halvskugga. Lämpligt planteringsavstånd 30 cm. Blir 30–40 cm hög.

Praktbetonika

Praktbetonika tillhör de perenner som är mindre till växten men ändå klarar av att stå invid kanter i en enda rad. Den tål det mesta och håller sig dessutom stilla på sin plats.

Skogssalvia, Salvia × sylvestris . Blommar under en månad i juni–juli. Trivs i sol. Lämpligt planteringsavstånd 25–30 cm. Blir 30–40 cm hög. På bilden sorten ’Blauhügel’ © Tillhandahålls av Gazzine Skogssalvia, Salvia × sylvestris . Blommar under en månad i juni–juli. Trivs i sol. Lämpligt planteringsavstånd 25–30 cm. Blir 30–40 cm hög. På bilden sorten ’Blauhügel’

Skogssalvia

En marktäckande perenn värd att överväga är skogssalvia. Det finns ett par sorter som täcker bra, främst den vackert mellanblå ’Blauhügel’ och den vita sorten ’Schneehügel’. Till skillnad från stäppsalvior som ’Caradonna’ både täcker de marken och verkar dessutom vara mer långlivade.

Waldsteinia, Waldsteinia ternata . Blommar under maj–juni. Trivs i sol–skugga. Lämpligt planteringsavstånd 25 cm. Blir kring 10 cm hög. © Tillhandahålls av Gazzine Waldsteinia, Waldsteinia ternata . Blommar under maj–juni. Trivs i sol–skugga. Lämpligt planteringsavstånd 25 cm. Blir kring 10 cm hög.

Waldsteinia

Waldsteinia är fantastiskt bra som marktäckare, trots dess ringa höjd blir man förvånad över hur tuff den är mot ogräs. Sprider sig snabbt med revor, sätt den inte tillsammans med svagväxande perenner och buskar. Blommar i gult, men i huvudsak bara de första åren efter plantering.

The post Här är perennerna som gör rabattkanter lättskötta appeared first on Artiklar från Sveriges bästa skribenter – allt i en app | Gazzine.

Annonsval
Annonsval

Mer från Gazzine

image beaconimage beaconimage beacon