Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

CLIP presenterar resultatet av 10 års forskning

Logotyp för NyTeknik NyTeknik 2021-05-05 Högskolan i Gävle

Efter drygt 10 år avslutas nu forsknings- och utvecklingscentret Center för logistik och innovativ produktion den fjärde finansieringsperioden, Clip 4.0, vid Högskolan i Gävle. I tre digitala konferenser under maj kommer forskningsgruppen att presentera resultaten.

© Tillhandahålls av NyTeknik

CLIP är verksamt inom industriell ekonomi och har genom åren finansierats av flera aktörer. Uppdraget är att bedriva tillämpad forskning kring logistik och innovativ produktion. 

I maj genomför högskolan tre digitala resultatkonferenser där de kommer presenter flera års forskning inom tre fokusområden:

- Hållbar logistik

- Smart industri

- Öppen innovation

– Vi kommer att presentera flera spännande resultat, i vilka verkliga utmaningar möter forskningen, säger Gunnar Herdin, biträdande centrumledare för CLIP.

CLIP kommer att redogöra för sitt arbete om utmaningen hos europeiska hamnstäders förvandling till hållbara sjötransportnav och logistikaktörers samarbetsformer, forskning kring begreppet human lean och digitalisering samt horisontell innovationsledning och praktiska lösningar med biodriven design.

Se program för de tre seminariedagarna och anmäl dig på CLIPs hemsida.

Samarbete är inte alltid nyckeln

En av CLIPS forskare, Amer Jazairy, har tittat närmare på logistikaktörers samarbetsformer och varför inte logistikindustrin uppfyller FN:s hållbara mål gällande hållbar industri, innovation och infrastruktur – med tanke på den överflöd av teknik som stödjer detta mål.

– Inköpare och utförare av transporttjänster vill generellt arbeta för en hållbar logistik, men ofta missförstår de varandra. De hållbara kraven från logistikinköparna kan till exempel bli för specifika, omöjliga eller motstridiga för logistikutförarna. Detta får många att snabbt dra slutsatsen att mer samarbete mellan de två aktörerna är vägen framåt för grönare transporter, men vår forskning visar att samarbete kanske inte alltid är nyckeln, säger Amer Jazairy.

Olika typer av samarbete

Forskningsgruppen har identifierat två olika typer av samarbete – relationsspecifik och kunskapsutbyte, där relationsspecifik är centrerad kring långvariga kontrakt medan kunskapsutbyte är centrerad kring utbyte av information och personal samt IT-integration mellan parterna.

– Försiktighet och förståelse för olika samarbetsformer krävs när aktörerna samarbetar inom hållbar logistik, då ökar förutsättningarna för att nå FN:s hållbara mål. Detta kommer vi att presentera närmare på resultatkonferensen den fjärde maj, säger Amer Jazairy.

Människan i fokus med human lean

Inom området smart produktion kommer Högskolan i Gävle bland annat presentera forskning kring human lean.

– Human lean handlar om att sätta människan i centrum, vilket ofta flera företag glömmer bort när de implementerar lean – de fokuserar enbart på verktyg. Men att samtidigt fokusera på människan är minst lika viktigt. Forskningssamarbetet med företag har visat att implementering av human lean har resulterat i ökad kapacitet, ökad kvalité samtidigt minskat sjukskrivningar och rehab, säger Gunnar Herdin.

CLIP bjuder in till tre intressanta digitala resultatkonferenser den 4, 11 och 18 maj.

Seminarierna är digitala och pågår i två timmar, från klockan 10.00 till 12.00.

Annonsval
Annonsval

Mer från NyTeknik

image beaconimage beaconimage beacon