Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Rabbalshede och Solkompaniets satsning - ska öka tillgången på grön el i Sverige

Logotyp för NyTeknik NyTeknik 5 dagar sedan Solkompaniet

Klimatfrågan har aldrig varit viktigare eller mer het än vad den är just nu. Omställningen till ett mer hållbart samhälle är ett faktum och både företag och organisationer bedriver ett hårt arbete för att utveckla nya, innovativa lösningar.

© Tillhandahålls av NyTeknik

För att snabbt kunna ställa om till en mer hållbar energiproduktion krävs det att kloka huvuden slås ihop. Därför har Solkompaniet och Rabbalshede Kraft tillsammans tagit fram konceptet; Solel som tjänst. Ett steg i resan mot deras gemensamma mål om ökad produktion från förnybar energi.

Solel som tjänst innebär att kunder kan producera el - utan att binda kapital. Istället för att finansiera anläggningen upplåter kunden i fråga sitt tak och köper sedan den solel som produceras till ett fast kWh-pris. Vid avtalets slut väljer kunden om det ska förlängas, eller om man vill köpa ut anläggningen.

— Vi har ett mycket bra samarbete med Rabbalshede Kraft. Enkelt uttryckt bygger och driftar vi anläggningarna samt sköter service och underhåll. Rabbalshede Kraft står för finansieringen och tillsammans ser vi till att våra kunder får tillgång till ren och förnyelsebar energi, säger Mikael Millerlei.

© Tillhandahålls av NyTeknik

Solkompaniet grundades år 2010. Då med samma vision som nu. Att bygga ett hållbart samhälle från strategi till färdiga solceller. Och i horisonten finns målet om att solenergi, år 2030, ska stå för 10 procent av Sveriges elbehov.

— Solenergi är en ren och förnyelsebar energikälla, som i dagens värld med miljö- och klimatkris kommer det att spela en oerhört viktig roll. Inte minst för att världen håller på att ställa om och blir mer eldriven. Idag kommer 1 procent av elen vi använder i Sverige från solen, en andel vi vill öka till 10 procent, säger Mikael Millerlei, affärsutvecklare på Solkompaniet.

Rabbalshede Kraft är inte nya inom fältet, bolaget grundades 2005 och byggde sin första vindkraftpark 2007. Visionen är att ”forma morgondagens energi” genom samarbeten och innovativt tänkande. Rabbalshede Kraft har lång erfarenhet av förnybar energi och arbetar både med vindkraft, grön vätgas och solkraft. Och tillsammans med Solkompaniet vill de öka tillgängligheten på solenergi.

— Vi ser det inte som att solkraft, vindkraft och grön vätgas står emot varandra. Det är en gemensam möjlighet där alla förnybara energikällor kan bidra på sitt sätt. Man får helt  enkelt inte vara trångsynt utan istället maximera fördelarna med olika energikällor. Med solel som tjänst kan företag sänka sina elkostnader, samtidigt som de framtidssäkrar den del av elkostnaderna som går via solanläggningen, eftersom priset är fast under hela avtalets gång, säger Peter Wesslau, VD på Rabbalshede Kraft.

© Tillhandahålls av NyTeknik

Att framtiden för solenergi ser ljus ut är ett faktum. Och att Sverige, rent geografiskt, har bättre förutsättningar än man kan tro gör att förhållandena är tillåtande inför utvecklingen. Södra Sveriges solklimat kan liknas med centrala Tyskland, som är ett föregångsland när det kommer till solel.

— Det är så klart svårt att förutsäga framtiden, men jag har jobbat mycket med vindkraft vilket också har legat i en tillväxtfas. Idag är det en stor del av många länders elproduktion och snart når vi antagligen 20 procent i Sverige. Solkraft kommer följa, priset på paneler kommer vara lägre samtidigt som de blir effektivare, säger Peter Wesslau.

Även Mikael Millerlei tror på en framtid där efterfrågan på grön el kommer att öka drastiskt.

— Vi har redan sett en stark ökning av elförbrukningen i Sverige och efterfrågan kommer att öka än mer. I och med att fler elbilar kommer ut på marknaden behövs det fler laddstationer och det finns även långtgående planer på att framställa CO2-fritt stål. Dessa två exempel är mycket bra men kommer att medföra ett kraftigt ökat elbehov. Med andra ord behöver vi mer förnybar energi och jag tror att vi kommer att få se en stark ökning av både solel och andra förnybara energikällor inom den närmsta tiden, avslutar Mikael Millerlei. 

Vill du vet mer om Solkompaniet och Rabbalshede Kraft?

Annonsval
Annonsval

Mer från NyTeknik

image beaconimage beaconimage beacon