Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Larmet: Andelen vaccinerade lika låg som för nio år sedan

Logotyp för Metro Metro 2019-07-17 Jesper Lindqvist
© Muhammed Muheisen/TT

Vad: Andelen personer som är vaccinerade mot difteri, stelkramp, kikhosta och mässling (86 procent) har inte ökat sedan 2010.

Vem: Siffrorna presenteras av WHO.

Var: Hela världen.

Hur: Tillsammans med UNHCR har man tagit fram fakta som visar att 20 miljoner barn inte är vaccinerade mot de allvarliga sjukdomarna.

När: Siffrorna gäller för 2019.

Varför: ” Det är ett par specifika länder som sticker ut i statistiken, det kan bero på bristande sjukvårdssystem eller olika typer av konflikter”, säger epidemiologen Hélène Englund.

Siffrorna från WHO, World Health Organization, visar att flera länder har tagit stora kliv framåt sedan 2010 gällande vaccinationsgraden. Till exempel i Ukraina, det land i Europa där mässlingen är som mest utbredd, har man gått från 56 procent vaccinerade barn 2010 till 91 procent i år. Samma utveckling går att se i Liberia, där man gått från 65 till 91 procent, men i många länder går det trögare.

För att uppnå den så kallade flockimmuniteten, då sjukdomar inte kan få fäste inom en population, måste vaccinationsgraden ligga på 95 procent. I de länder med sämst skydd mot mässlingen –såsom Jemen, Somalia och Madagaskar – är trenden nedåtgående och vaccinationsgraden pendlar mellan 46-64 procent.

Hélène Englund, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, menar att utvecklingen med en avstannad vaccinationsgrad även går att se i Sverige, men påpekar att vårt skydd trots allt är fullgott.

– Ända sedan vaccinationsprogrammet startade har vi legat på en hög nivå. 97 procent av alla barn i Sverige vaccineras mot dessa sjukdomar och på grund av detta ser vi väldigt få utbrott, säger hon.

”Vaccinationsgraden är redan väldigt hög”

Att vaccinationsgraden på global nivå har stannat av kan man se både som positivt och negativt. Givetvis är det negativt att inte fler blir vaccinerade – och således riskerar att insjukna – men Hélène Englund tolkar även siffrorna som att man faktiskt har nått framgång med vaccinationskampanjer och dylika åtgärder.

– I de länder där vaccinationer är genomförbara i större utsträckning så har man kommit väldigt långt. Sedan finns det ett antal länder där det är väldigt svårt att få alla barn vaccinerade, det kan bero på bristande sjukvårdssystem eller olika typer av konflikter, säger hon och fortsätter.

– Jag tror inte att man har nått vägs ände gällande vaccinationer, men den stagnerade utvecklingen är ett tecken på att man har nått så långt man kunnat i vissa länder.

När det kommer till just mässlingen är problemet att sjukdomen fortfarande finns, och frodas, i såpass många länder världen över. Hélène Englund berättar att många länder drabbas av utbrott flera gånger varje år, ibland större sådana och ibland mindre.

”Räcker med att en person smittas”

Trots framgångsrika vaccinationer visar WHO:s siffror också på en skrämmande utveckling, just när det kommer till mässlingen.

Efter flera år med en nedåtgående trend gällande antalet personer som smittats av mässlingen vände utvecklingen rejält under 2018. Drygt 341 000 människor insjuknade då, fler än dubbelt så många som året innan. Och ökningen har inte avstannat under 2019.

Fram till juni 2018 hade strax över 160 000 personer insjuknat i mässlingen. Siffran för samma period 2019 var drygt 267 000.

– Det farliga med mässlingen är att den är så otroligt smittsam. När den får fäste i en grupp där få är vaccinerade sprider den sig lätt, även bland äldre barn och vuxna som inte vaccinerades i tidig ålder. Det räcker med att en person smittas för att spridningen av sjukdomen ska hållas igång, säger Hélène Englund.

Begränsad effekt för vaccinmotståndare

Trots att svenskarna överlag har ett gott skydd mot mässlingen är vi inte helt förskonade.

Så sent som i början av förra året drabbades Västra Götaland av ett mässlingsutbrott, där sammanlagt 28 personer insjuknade. Detta efter att en smittad man sökt vård på vårdcentralen i Bergsjön, Göteborg.

Samtidigt sprids med jämna mellanrum falska uppgifter på nätet om riskerna med att vaccinera sig. – uppgifter som även getts medialt utrymme i bland annat Sveriges Radio. Hélène Englund menar dock att man inte kan se någon korrelation mellan vaccinmotståndare och det ökade antalet mässlingsfall på global nivå.

– För tre år sedan hade vi ett rekordlågt antal personer i Europa som drabbats av mässlingen. Den ökning vi nu ser beror inte på förändrade attityder under de senaste åren, utan på bristande vaccinationsgrad under lång tid, säger hon och fortsätter.

– Det viktiga är att man, som i Sverige, har god beredskap inom sjukvården om det sker ett mässlingsutbrott, då kan man förhindra att sjukdomen sprids vidare. Så länge mässlingen finns kvar i världen så måste man arbeta aktivt för att upprätthålla det här skyddet.

Läs mer från Microsoft News: 

Peter Jöback får saftiga böter

Världsrekordhoppare drabbad av cancer

Svensk präst sparkas efter att ha jämfört Jesus med Hitler

Annonsval
Annonsval

Mer från Metro

image beaconimage beaconimage beacon