Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

Här är Sveriges okända innovationshub

Logotyp för NyTeknik NyTeknik 2020-09-15 EOS

Industriell 3D-printing växer snabbt och intresset inom industrin likaså. Men trots att fler väljer att investera i teknologin finns fortfarande ett stort behov av ökad kunskap, både hos akademin och näringslivet men även samhället i stort.

© Tillhandahålls av NyTeknik

I den lilla industriorten Karlskoga finns idag en unik konstellation av företag som utgörs av AMEXCI, Lasertech och Alfred Nobel Science Park som alla stöds av EOS. Enskilt och tillsammans driver de utvecklingen av additiv tillverkning i Skandinavien framåt.

– Jag tror att Skandinavien som region kommer att bli en av de starkaste i världen inom industriell 3D-printing, säger Edvin Resebo, vd på AMEXCI.

Karlskoga är för många starkt förknippat med industri och Bofors som var stadens största arbetsgivare fram till 2000-talets början. Företagets konkurs innebar dock inte slutet för ortens ställning som industristad. Den banade istället vägen för etableringen av företag som verkar inom nya typer av teknologi som exempelvis additiv tillverkning. Inom fem minuters gångavstånd från varandra ligger AMEXCI, Lasertech och Alfred Nobel Science Park som idag utgör en för Sverige unik hub för innovation. Företagen arbetar alla i nära samarbete med EOS, en leverantör inom 3D-printingteknologi – antingen genom bolagets maskiner, expertis eller båda delar.

Fyra företag med ett gemensamt mål

Alla fyra företag är enskilt ägda men kopplas samman i en gemensam strävan mot att sprida kunskap om industriell 3D-printing och samtidigt erbjuda möjligheter till innovativ och effektiv produktion. Med sina olika nischer och närheten till varandra geografiskt skapar konstellationen en plats som kan tillgodose alla typer av behov inom additiv tillverkning. Lasertech erbjuder svetsning och 3D-printing med laser, AMEXCI hjälper företag med forskning, utveckling och implementation av projekt inom området och Alfred Nobel Science Park arbetar med att koppla samman näringsliv, akademi och samhälle för att möjliggöra nya arbetssätt och teknisk utveckling.

– Det som gör Karlskoga unikt är att du kan gå mellan olika företag en hel dag och diskutera 3D-printing. Vi vill inspirera svensk industri och få fler att förstå att additiv tillverkning är en viktig teknologi som man bör ha koll på. Detta försöker vi uppnå i nära samarbete med akademin, EOS och olika projekt där bland annat AMEXCI och Lasertech varit delaktiga, säger Mikael Melitshenko, affärsutvecklare och projektledare inom området 3D-printing på Alfred Nobel Science Park.

Rätt förutsättningar för tillväxt

Precis som Alfred Nobel Science Park så sprider AMEXCI kunskap och verkar för att tekniken ska anammas i högre grad. Detta gör de genom att samla stora aktörer inom industrin och genom att stötta inom forskning och utveckling, från ax till limpa. Att man valde att basera företaget i Karlskoga berodde på flera olika faktorer.

– Förutom Lasertech och Alfred Nobel Science Park så finns också till exempel Bofors testcenter och duktiga CNC-företag som HITAB i Karlskoga. All den kompetensen och den industriella infrastrukturen gav oss bästa möjliga förutsättningar för att växa. Sveriges kultur präglas av samarbete och konsensus mellan företag, länder och universitet och det har blivit lite av vår nisch. Det tror jag kommer att bidra till att Skandinavien som region kommer att bli en av de starkaste i världen inom industriell 3D-printing, säger Edvin Resebo, vd på AMEXCI.

Läs mer om EOS

En stor konkurrensfördel

Kvalitativ teknologi och expertis är viktiga framgångsfaktorer inom additiv tillverkning. Hög effektivitet, precision och driftsäkerhet såväl som repeterbarhet är alla förutsättningar vid serieproduktion med 3D-printing. Både AMEXCI och Lasertech använder system från EOS som är världens ledande leverantör av teknik inom området.

–  Vi har idag fyra maskiner för 3D-tillverkning i metall och två stycken för tillverkning i polymermaterial och det är av stor betydelse att de är pålitliga när vi ska hjälpa våra kunder med snabb och flexibel tillverkning. Så kombinationen av pålitlig teknologi och EOS snabbfotade serviceorganisation är en viktig del tillsammans med faktumet att de har personal lokalt i Sverige, säger Torbjörn Holmstedt, vd på Lasertech.

Så fungerar industriell 3D-printing

Ett framgångsexempel för Sverige och andra länder

Kompetensen och kunskapen i Karlskoga har satt orten på den industriella 3D-printingkartan. Christer Bengtsson, Regional Manager Nordic & Baltic på EOS, ser konstellationen som ett framgångsexempel som kan inspirera andra både i Sverige och utomlands:

– Additiv tillverkning kan innebära enorma kostnadsfördelar för företag när det används för rätt typ av applikation och en enda produkt kan bli det som sätter ett företag långt framför sina konkurrenter. För att fler ska våga testa teknologin i produktion krävs dock en ökad kunskap i kombination med samarbeten som AMEXCI, Lasertech och Alfred Nobel Science Park tillsammans med oss är ett exempel på. Jag tror att detta bara är början på 3D-printingresan och EOS kommer att göra sitt yttersta för att fortsätta guida och stödja företag på denna resa – oavsett om det är i Karlskoga eller någon annanstans.

Kontakta EOS här

Annonsval
Annonsval

Mer från NyTeknik

image beaconimage beaconimage beacon