మీరు ఒక పాత బ్రౌజర్ వెర్షన్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఉత్తమ MSN అనుభవం కొరకు, దయచేసిసహకారం అందించు వెర్షన్ను ఉపయోగించండి.

Amrin Qureshi: బాలీవుడ్‌లో సత్తా చూపెడుతున్న హైదరాబాదీ అమ్మాయి అమ్రిన్ ఖురేషి..

News18 తెలుగు లోగో News18 Telugu ద్వారా News18 తెలుగు యొక్క | స్లయిడ్ 8 యొక్క 1: ప్రస్తుతం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అంతా నార్త్ భామలదే హవా. కానీ ఒకప్పుడు తెలుగు నేల హైదారబాద్ నుంచి వెళ్లిన షబానా అజ్మీ, ఫరా, టబు, అదితి రావు హైదరీ వంటి వాళ్లు బాలీవుడ్‌లో సత్తా చాటారు. తాజాగా మరో హైదరాబాదీ అమ్మాయి బాలీవుడ్‌లో సత్తా చూపెట్టడానికి ముంబై ఫ్లైట్ ఎక్కింది. (Twitter/Photo)

ప్రస్తుతం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అంతా నార్త్ భామలదే హవా. కానీ ఒకప్పుడు తెలుగు నేల హైదారబాద్ నుంచి వెళ్లిన షబానా అజ్మీ, ఫరా, టబు, అదితి రావు హైదరీ వంటి వాళ్లు బాలీవుడ్‌లో సత్తా చాటారు. తాజాగా మరో హైదరాబాదీ అమ్మాయి బాలీవుడ్‌లో సత్తా చూపెట్టడానికి ముంబై ఫ్లైట్ ఎక్కింది. (Twitter/Photo)

© News18 Telugu

More from News18 Telugu

image beaconimage beaconimage beacon