మీరు ఒక పాత బ్రౌజర్ వెర్షన్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఉత్తమ MSN అనుభవం కొరకు, దయచేసిసహకారం అందించు వెర్షన్ను ఉపయోగించండి.

Amrin Qureshi: బాలీవుడ్‌లో సత్తా చూపెడుతున్న హైదరాబాదీ అమ్మాయి అమ్రిన్ ఖురేషి..

News18 తెలుగు లోగో News18 Telugu ద్వారా News18 తెలుగు యొక్క | స్లయిడ్ 8 యొక్క 2: సికింద్రాబాద్‌లోని శివ శివానీ స్కూల్లో చదువుకున్న అమ్రిన్ ఖురేషీ.. ఇపుడు ఏకంగా ఒకేసారి రెండు హిందీ చిత్రాల్లో నటించే ఛాన్స్ కొట్టేసింది. (Twitter/Photo)

సికింద్రాబాద్‌లోని శివ శివానీ స్కూల్లో చదువుకున్న అమ్రిన్ ఖురేషీ.. ఇపుడు ఏకంగా ఒకేసారి రెండు హిందీ చిత్రాల్లో నటించే ఛాన్స్ కొట్టేసింది. (Twitter/Photo)

© News18 Telugu

More from News18 Telugu

image beaconimage beaconimage beacon