మీరు ఒక పాత బ్రౌజర్ వెర్షన్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఉత్తమ MSN అనుభవం కొరకు, దయచేసిసహకారం అందించు వెర్షన్ను ఉపయోగించండి.

Renu Desai: తను తీయబోయే సినిమా కోసం గోరటి వెంకన్నను కలిసిన రేణు దేశాయ్..

News18 తెలుగు లోగో News18 Telugu ద్వారా News18 తెలుగు యొక్క | స్లయిడ్ 43 యొక్క 1: రేణు దేశాయ్‌ మంచి నటే కాదు. దర్శకురాలు కూడా. ఆమె ప్రస్తుతం రైతు సమస్యలపై ఓ డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ తీయడానికీ రెడీ అవుతోంది. దీని కోసం ప్రముఖ కవి గోరటి వెంకన్నను వెళ్లి రైతు పై తీయబోతున్న డాక్యుమెంటరీ కోసం పాటలు రాయమని కోరింది. (Instagram/Photo)

రేణు దేశాయ్‌ మంచి నటే కాదు. దర్శకురాలు కూడా. ఆమె ప్రస్తుతం రైతు సమస్యలపై ఓ డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ తీయడానికీ రెడీ అవుతోంది. దీని కోసం ప్రముఖ కవి గోరటి వెంకన్నను వెళ్లి రైతు పై తీయబోతున్న డాక్యుమెంటరీ కోసం పాటలు రాయమని కోరింది. (Instagram/Photo)

© News18 Telugu

More from News18 Telugu

image beaconimage beaconimage beacon