మీరు ఒక పాత బ్రౌజర్ వెర్షన్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఉత్తమ MSN అనుభవం కొరకు, దయచేసిసహకారం అందించు వెర్షన్ను ఉపయోగించండి.
ప్రదేశాలు

Ashburn, సంయుక్త రాజ్య అమెరికా

-4
°C °F
దాదాపు మేఘాలు లేకుండా ఉంటుంది
 • ఇలా అనిపిస్తోంది -4°
 • గాలి S 1 కి.మీ/గం
 • బారోమీటర్ 1031.00 మి.బా
 • విజిబిలిటీ 16 కి.మీ
 • తేమ 65%
 • డ్యూ పాయింట్ -6°

ప్రతి గంట సూచన - బుధ. 22

 • 23

  దాదాపు మేఘావృతం

  -4°

  0%
 • 00

  దాదాపు మేఘావృతం

  -4°

  0%
 • 01

  దాదాపు మేఘావృతం

  -4°

  0%
 • 02

  పాక్షికంగా మేఘావృతం

  -5°

  0%
 • 03

  దాదాపు మేఘాలు లేకుండా ఉంటుంది

  -5°

  0%
 • 04

  మేఘాలు లేకుండా ఉంటుంది

  -5°

  0%
 • 05

  దాదాపు మేఘాలు లేకుండా ఉంటుంది

  -5°

  0%
 • 06

  పాక్షికంగా మేఘావృతం

  -5°

  0%
 • 07

  పాక్షికంగా మేఘావృతం

  -5°

  0%
 • 08

  ఎండగా ఉంటుంది

  -3°

  0%
 • 09

  ఎండగా ఉంటుంది

  -1°

  0%
 • 10

  దాదాపు మేఘావృతం

  0%
 • 11

  దాదాపు మేఘావృతం

  0%
 • 12

  దాదాపు మేఘావృతం

  0%
 • 13

  దాదాపు మేఘావృతం

  0%
 • 14

  దాదాపు మేఘావృతం

  0%
 • 15

  దాదాపు మేఘావృతం

  0%
 • 16

  దాదాపు మేఘావృతం

  0%
 • 17

  దాదాపు మేఘావృతం

  0%
 • 18

  మేఘావృతం

  0%
 • 19

  మేఘావృతం

  0%
 • 20

  మేఘావృతం

  0%
 • 21

  దాదాపు మేఘావృతం

  -1°

  0%
 • 22

  దాదాపు మేఘావృతం

  -3°

  0%
image beaconimage beaconimage beacon