ప్రస్తుత వాతావరణం
  6:11 PM
  17°C
  ఆకాశం నిర్మలం
  అనిపిస్తుంది
  17°

  ఆకాశం నిర్మలంగా ఉంటుంది. కనిష్టంగా 7°గా ఉంటుంది.

  static map image of vector map
  17°13°11°10°14°18°20°21°18°ఇప్పుడు8 PM10 PM12 AM2 AM4 AM6 AM8 AM10 AM12 PM2 PM4 PM6 PM--;0%;1%;1%;1%;1%;1%;0%;0%;0%;0%;0%;1%;