คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ไทยสร้างไทย ตั้ง ‘ฐากร ตัณฑสิทธิ์’ ประธานการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มีผล 8 มี.ค.

โลโก้ มติชน มติชน 8/3/2566

ไทยสร้างไทย ตั้ง ‘ฐากร ตัณฑสิทธิ์’ ประธานการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มีผล 8 มี.ค.

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ลงนามแต่งตั้ง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็น ประธานคณะกรรมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ พรรคไทยสร้างไทย

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของพรรคในด้านที่รับผิดชอบ และหน้าที่อื่นๆ ตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย และให้มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเพื่อร่วมเป็นคณะทำงานได้ตามจำนวนที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม แล้วให้รายงานผลของภารกิจให้คณะกรรมการบริหารและหัวหน้าพรรครับทราบเป็นระยะๆ

สำหรับเหตุผลในการแต่งตั้ง พรรคระบุว่า ด้วยการดำเนินกิจการของพรรคมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างรากฐานที่มั่นคง สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้เข้าสู่ระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล

เพื่อสร้างโอกาสที่ “ดี” ให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากธุรกิจการค้าและการลงทุน เกิดธุรกิจสตาร์ตอัพที่เป็นของประชาชนไทยในระดับชุมชน ภูมิภาค และประเทศชาติ

นอกจากนั้น ยังต้องมีการผลักดันโอกาสที่ “ดี” ให้กับอุตสาหกรรมของคนไทยให้ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทัลภายในระบบนิเวศนี้ ทั้งด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการด้านการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

© Matichon Public Co.,Ltd.

เพิ่มเติมจาก มติชน

image beaconimage beaconimage beacon