Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Ông Cao Thắng bế bổng, hôn Đông Nhi trong lễ ăn hỏi

Logo Kiến Thức Của Thu Cúc của Kiến Thức | Trang chiếu 1 / 16: Sáng ngày 8/11- một ngày trước đám cưới, Đông Nhi - Ông Cao Thắng thực hiện các thủ tục của lễ ăn hỏi. Ảnh: Zing

Sáng ngày 8/11- một ngày trước đám cưới, Đông Nhi - Ông Cao Thắng thực hiện các thủ tục của lễ ăn hỏi. Ảnh: Zing

© Kiến thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon