Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Những ca khúc bất tử về thời khắc chiến thắng 30.4

Giải phóng miền Nam. Nguồn: Youtube

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon