Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Những sao Việt vẫn mặc hở bạo bất chấp trời lạnh “cắt da cắt thịt“

Logo Kiến Thức Của Thảo Nguyên (TH) của Kiến Thức | Trang chiếu 1 / 11: Mới đây, Hương Tràm vẫn mặc hở bạo trên sân khấu bất chấp thời tiết lạnh "cắt da cắt thịt" ở Hà Nội.

Mới đây, Hương Tràm vẫn mặc hở bạo trên sân khấu bất chấp thời tiết lạnh "cắt da cắt thịt" ở Hà Nội.

© Kiến thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon