Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

[Photo] Chuyện ứng xử trong xã hội hiện đại qua tranh biếm họa

Logo VietnamPlus Của PV của VietnamPlus | Trang chiếu 1 / 9: Tác phẩm 'Chực chờ của họa sỹ Lê Diệu Bang giành giải nhất. (Ảnh: BTC)

Tác phẩm 'Chực chờ của họa sỹ Lê Diệu Bang giành giải nhất. (Ảnh: BTC)

© BTC

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon