Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái đất phá nát ca khúc 'Tàu anh qua núi'

Tin khác từ VTC

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon