Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Ca sĩ Hà Vân hát ca khúc Thành phố buồn của Lam Phương tại buổi trò chuyện sáng 30-11 - Video: MI LY

Ca sĩ Hà Vân hát ca khúc Thành phố buồn của Lam Phương tại buổi trò chuyện sáng 30-11 - Video: MI LY

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon