Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Diệu Nhi bị chỉ trích vì khen ảnh phản cảm của Sĩ Thanh

Diệu Nhi bị chỉ trích vì khen ảnh phản cảm của Sĩ Thanh
image beaconimage beaconimage beacon