Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Loạt xe ôtô ế nhất Việt Nam 5 tháng đầu năm 2019

Logo Kiến Thức Của Nguyễn Bắc của Kiến Thức | Trang chiếu 1 / 10: Đứng đầu danh sách xe ôtô ế nhất Việt Nam trong 5 tháng đầu 2019 là Toyota Land Cruiser. Mẫu xe này vừa tiến hành nâng cấp vào đầu tháng 4/2019 với nhiều trang bị mới, nhưng đồng thời cũng khiến giá xe tăng lên tới 333 triệu đồng. Dù vậy, so với doanh số 45 xe của tháng 5 cũng là một sự tăng trưởng tương đối tốt với một mẫu SUV hạng sang.

Đứng đầu danh sách xe ôtô ế nhất Việt Nam trong 5 tháng đầu 2019 là Toyota Land Cruiser. Mẫu xe này vừa tiến hành nâng cấp vào đầu tháng 4/2019 với nhiều trang bị mới, nhưng đồng thời cũng khiến giá xe tăng lên tới 333 triệu đồng. Dù vậy, so với doanh số 45 xe của tháng 5 cũng là một sự tăng trưởng tương đối tốt với một mẫu SUV hạng sang.

© Kiến thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon