Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Ngôi nhà đặc biệt gắn với sự nghiệp Bác Hồ ở Sài Gòn

Logo Kiến Thức Của Quốc Lê của Kiến Thức | Trang chiếu 1 / 14: Năm 1910, Bác Hồ khi đó mang tên Nguyễn Tất Thành đã từ Phan Thiết đến Sài Gòn. Tại thành phố này, Người lưu trú tại cơ sở của phân cuộc Liên Thành thương quán tại số 1-2-3 Bến Testard từ tháng 9/1910 đến tháng 6/1911. Trong ba căn nhà đó, ngày nay một căn được giữ lại di tích lưu niệm về Bác. Đó là chính là căn nhà số 5 Châu Văn Liêm.

Năm 1910, Bác Hồ khi đó mang tên Nguyễn Tất Thành đã từ Phan Thiết đến Sài Gòn. Tại thành phố này, Người lưu trú tại cơ sở của phân cuộc Liên Thành thương quán tại số 1-2-3 Bến Testard từ tháng 9/1910 đến tháng 6/1911. Trong ba căn nhà đó, ngày nay một căn được giữ lại di tích lưu niệm về Bác. Đó là chính là căn nhà số 5 Châu Văn Liêm.

© Kiến thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon