Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Nghệ sĩ Lê Bình liệt nửa người, bệnh ung thư chuyển biến xấu

Căn bệnh ung thư của nghệ sĩ Lê Bình đã có những chuyển biến xấu khiến nam nghệ sĩ không còn đi lại được và phải ngồi xe lăn.

Tin khác từ Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon