Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Quang Thắng: Công Lý có tài nhưng hay quên, đôi khi quên cả việc mình là nghệ sĩ

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VTC

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon