Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Soobin Hoàng Sơn: ‘Hình ảnh mới có thể khiến khán giả sốc nhưng là con người thật của tôi’

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ VTC

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon