Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Thiếu gia Phan Thành ủng hộ chống Covid-19 giàu có cỡ nào?

Logo Kiến Thức Của Hoàng Minh (tổng hợp) của Kiến Thức | Trang chiếu 1 / 9: Mới đây, thiếu gia Phan Thành chính thức góp sức vào công cuộc đẩy lùi dịch Covid-19 bằng việc ủng hộ một khoản tiền khá lớn. Tuy nhiên, số tiền cụ tiền không được tiết lộ.

Mới đây, thiếu gia Phan Thành chính thức góp sức vào công cuộc đẩy lùi dịch Covid-19 bằng việc ủng hộ một khoản tiền khá lớn. Tuy nhiên, số tiền cụ tiền không được tiết lộ.

© Kiến thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon