Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Video: Cháy lớn tại Nhà thờ Đức Bà Paris: Người dân quỳ xuống đường cầu nguyện

Video: Cháy lớn tại Nhà thờ Đức Bà Paris: Người dân quỳ xuống đường cầu nguyện

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Kiến Thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon